วันเด็ก… แบบเด็กมีเรื่อง

วันเด็ก… แบบเด็กมีเรื่อง

                                                                  วันเด็ก… แบบเด็กมีเรื่อง

                                             เด็กมีเรื่อง@Thai PBS (Embedding disabled, limit reached)

        ทุกๆ เสาร์ เวลา 10.00 น. ทาง ThaiPBS เราจะได้ยินนิยามคำว่า “เด็กมีเรื่อง” ที่แตกต่างหลากหลายจากความคิดของเด็กๆ   

      ไม่ว่าจะตีโจทย์คำถามนี้เป็นอย่างไร แต่จุดร่วมที่เด็กๆ จะพูดตรงกันคือพวกเขามีเรื่องราวสำคัญจะบอกกับสังคม  และเขาไม่ได้มารอบอกผ่านรายการ  หากแต่ได้พยายามปฏิบัติการสื่อสารบางอย่างด้วยตัวของพวกเขาเองมาแล้ว 

           “เด็กมีเรื่อง”ของพวกเราจึงล้วนแต่เป็นกลุ่มเด็กที่ลุกขึ้นมาปฏิบัติการสื่อสารภาคพลเมืองหลายลักษณะ  เช่น   ทำข่าวพลเมือง ทำวิทยุชุมชน ทำละคร ทำหุ่นเงา ทำหนังสั้น ร้องเพลง ทำหนังสือพิมพ์   ใช้สื่อพื้นบ้าน ไปจนถึงทำแผ่นพับใบปลิวแผ่นเล็กๆ กระจายไปตามชุมชน

             เด็กมีเรื่อง  ไม่ใช่เด็กกิจกรรมทำสื่อ แต่เรื่องราวที่พวกเขาสื่อสารล้วนสัมพันธ์เกี่ยวโยงเป็นเนื้อเดียวกับชีวิตของพวกเขา นั่นคือพลังสำคัญภายในที่ปลุกให้พวกเขาพยายามบอกกล่าวเรื่องเหล่านั้น และมีปฏิบัติการจริงกับกลุ่มเป้าหมายที่เขาอยากจะสื่อสารด้วย เป้าหมายคือการสร้างความเข้าใจและหวังลึกๆ ไว้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง

   “เด็กมีเรื่อง คือเด็กได้แสดงเสียงของตนเองออกมา”
       “มีเรื่องอะไรที่ไปทำแล้วท้าทาย ทำให้ตนเองเกิดประโยชน์อย่างไร สังคมเกิดประโยชน์อย่างไร”
       “มันเป็นเสียงของชาวบ้านหรือประชาชนในพื้นที่ ถ้าเราไม่สื่อสาร คนอื่นก็จะไม่รู้ ที่สำคัญจะต้องกล้าที่จะสื่อสารออกไป”
   “พลังแห่งการสื่อสารที่เด็กๆ ค้นพบ และมองหาสื่อที่สอดคล้องกับชุมชนและกลุ่มเป้าหมายที่พวกเขาต้องการสื่อ ทำให้เราได้เห็นคุณสมบัติที่แตกต่างของสื่อภาคพลเมืองหลากหลายลักษณะ ที่ล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะเคลื่อนสิ่งที่พวกเขาเผชิญซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องราวแท้จริงที่สังคมไทยควรที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจ 

    หากเปิดใจ  ฟังเด็ก  เราได้เห็นเรื่องไม่เล็ก จากคนตัวเล็กๆ มากมายเลยทีเดียว ! ^_^

               —————–

             รายการเด็กมีเรื่องออกอากาศ เมษายน-ธันวาคม 2554

ที่   วันที่ออกอากาศ       เรื่อง/กลุ่ม           พื้นที่              ชื่อตอน             สื่อที่ใช้                                ประเด็น

1   11 เม.ย. 54          เดปอทู           เชียงใหม่   เดปอทู            ข่าวพลเมือง ThaiPBS        อนุรักษ์วิถีปากะญอผ่านป่าสะดือที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา  จ.เชียงใหม่

2   18 เม.ย. 54           เด็กใต้จายข่าว   ภาคใต้   เด็กใต้จายข่าว   เว็บไซด์ tvthainetwork       การสื่อสารสาธารณะเรื่องของทะเลน้อย

3   25 เม.ย. 54           เด็กบ้านานา         เชียงราย   เสียงจาก กม.891   เสียงตามสาย/แผ่นพับ           ชีวิตเด็กเร่ร่อน

4   2 พ.ค. 54           เด็กมุสลิม   สามจังหวัดชายแดนใต้   เสียงสันติจากแดนใต้   สื่อทางเลือก เว็บไซด์      มุมมองที่ไม่ค่อยถูกสื่อสารในเชิงสันติของพื้นที่สามจังหวัดและวิถีชีวิตผ่านโรงเรียนตาดีกา 

5   9 พ.ค. 54           เด็กไลเคน         เชียงใหม่    เสียงกระซิบจากสายลม   เสียงตามสาย/แผ่นพับ      การตรวจสอบคุณภาพอากาศ
       
6   16 พ.ค. 54           เด็กหนองเยาะ   สุรินทร์   ละครชีวิตคนหนองเยาะ   ละครเร่                        การอนุรักษ์ป่าของชุมชน

7   23 พ.ค. 54           เด็กเสื้อปั๊ด          เชียงราย    ลื้อฟื้น เสื้อปั๊ด ซิ่นต๋า   เสียงตามสาย / สารคดี ThaiPBS         วิถีการแต่งกายของคนลื้อ

8   30 พ.ค. 54           เด็กสรอย         แพร่สารจากสรอย   วิจัยน้ำ / วารสารชุมชน            อนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนจากเหมืองแร่

9   6 มิ.ย. 54           เด็กผับแล้ง   ศรีสะเกษ   ผับแล้ง แรงศรัทธา      วิทยุชุมชน / เสียงตามสาย    คุณค่าของพระโบราณที่บอกประวัติศาสตร์ชุมชน

10   13 มิ.ย. 54        เด็กลุ่มน้ำมูล   อุบลราชธานี      คิดฮอด โซงเลง   ข่าวพลเมือง ThaiPBS         ชีวิตลุ่มน้ำมูล เด็กและผู้เฒ่าในสังคมอิสาน

11   20 มิ.ย. 54   เด็กคลิตี้ล่าง   กาญจนบุรี   บันทึกชีวิตที่คลิตี้   ละคร /  ภาพถ่าย      ความทรงจำของโรงถลุงตะกั่วกับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

12   27 มิ.ย. 54   กังฟูแคนม้ง   เชียงใหม่   กังฟูแคนแดนละอ่อนดอย   ละครหุ่นเงา / การแสดงกังฟูม้ง          สืบทอดวิถีวัฒนธรรมม้งผ่านกังฟูแคน

13   9 ก.ค. 54   กิ่งก้านใบ   อุตรดิตถ์   วัยรุ่น ไม่รุนแรง   ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง                     สะท้อนความรุนแรงในครอบครัว

14   16 ก.ค.54   ยุวทัศน์   นครศรีธรรมราช   เสียงยุวชน คนยุวทัศน์   ข่าวพลเมือง ThaiPBS / สื่อใหม่       การสื่อสารช่้วงน้ำท่วมที่นครศรีธรรมราช

15   23 ก.ค. 54   เด็กแสงสว่างราชบุรี   ราชบุรี   แสงสว่างคนข้ามชาติ   หนังสั้น                                  ชีวิตแรงงานข้ามชาติไทยใหญ่

16   30 ก.ค. 54   เด็กดื้อทำสื่อดี   สงขลา   ความสุขเล็ก ๆ ของเด็กดื้อ   ข่าวพลเมือง ThaiPBS               เด็กในศูนย์ฝึกกับการกัดเซาะชายหาด

17   6 ส.ค.54   เด็ก อ.จะนะ   สงขลา   เรื่องของหาดทรายให้ชีวิต   ข่าวพลเมือง ThaiPBS                 ความสำคัญของหาดทรายที่จะนะที่มีการสร้างโรงไฟฟ้า

18   13 ส.ค.54   เด็กแม่สอด   ตาก   เงาแม่สอด   หุ่นเงา                                                   ชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพกะเหรี่ยงที่แม่สอด

19   20 ส.ค. 54   Shan Youth   เชียงใหม่   เรียนรู้ อยู่ร่วม   ข่าวพลเมือง ThaiPBS          ชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพไทยใหญ่ที่เชียงใหม่

20   27 ส.ค. 54   เด็กปางควาย   เชียงราย   วิถีคน วิถีควาย   สารคดีสั้น                         วิถีชีวิตคนเลี้ยงควายที่เวียงหนองล่มกำลัีงล่มสลาย

21   3 ก.ย. 54   เด็กบ้านชีวาศิลป์   ขอนแก่น   นิทานยาใจ   ละคร                                การแสดงละครของนิสิตแพทย์ม.ขอนแก่นเพื่อเยียวยาผู้ป่วย

22   10 ก.ย. 54   เณรเวียงแหง   เชียงใหม่   เณรมีเรื่องที่เวียงแหง   วิยุชุมชน / ลงพื้นที่       การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ป่วย HIV

24   24 ก.ย. 54   เด็กเกาะมะพร้าว   ภูเก็ต   คนจนบนเกาะสวรรค์   ข่าวพลเมือง ThaiPBS            การขาดสิทธิที่ดินทำกินในจ.ภูเก็ต

25   1 ต.ค.. 54   เด็กลิเกป่า   พังงา   ฟื้นเล ลิเกป่า   การแสดงลิเกป่า                                   การสืบสานลิเกป่าพร้อมไปกับการอนุรักษ์ทะเลน้อย

26   8 ต.ค.54   เด็กสะเลเต   อุบล   ละครเร่ ให้ทันเล่ห์   ละคร                                        ละครของนิสิตที่สะท้อนปัญหาที่ดินทำกินในอิสาน

27   19 พ.ย.54   เด็กนารวมสันต้นผึ้ง   พะเยา   นาปลอดภัย ใจปลอดสาร   ข่าวพลเมือง ThaiPBS         การทำนารวมปลอดสารเคมีโดยเยาวชน

28   26พ.ย. 54   เด็กคลองแม่ข่า   เชียงใหม่   คืนน้ำใสให้แม่ข่า   รูปภาพ                        การบันทึกภาพความทรงจำในคลองแม่ข่าที่ถูกมองว่าเป็นคลองเน่าเสียแต่ชุมชนช่วยกันดูแลอยู่

29   3 ธ.ค.54   เด็กป่าป้อง   เชียงใหม่     วัยใสวัยเสี่ยง   หนังสั้น                        ชีวิตวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการตัดสินใจเรื่องเพศสัีมพันธ์

30   10 ธ.ค. 54   เด็กจอมทอง   พิษณุโลก   ชาวบ้านช่วยชาวบ้าน   ข่าวพลเมือง ThaiPBS               การฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วมที่จ.พิษณุโลก

31   17 ธ.ค. 54   เด็กป่าตึงงาม   เชียงใหม่   ยักษ์จะกิน(เชียง)ดาว   ละครเรื่องหน่อนุ้ยงา         การจะสร้างอุโมงค์ผันน้ำที่เชียงดาวส่งผลต่อชุมชน

32   24 ธ.ค. 54   เด็กศิลปากร   กทม.   เรียน รู้ สู้ น้ำ   คลิป / สื่อใหม่                                             การช่วยเหลือในสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพ

33   31 ธ.ค. 54   เด็กกำแพงเพชร   กำแพงเพชร   เพลงอาสาต้นกล้าน้อย   เพลง / การลงพื้นที่        การช่วยเหลือในสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือตอนล่าง

                                                               เสียงของเด็กมีเรื่อง ในวันเด็ก

                                                     เสียงของเด็กมือเจะคี (Embedding disabled, limit reached)

                                                          เสียงของเด็กมือเจะคีค่ะ เด็กมีเรื่องกลุ่มแรกของเรา น้องกัน จากอำเภอกัลยานิวัฒนา

                                        เสียงของเด็กในวันเด็กจากเด็กแม่สรอยแพร่ (Embedding disabled, limit reached)

                                        เสียงจาก อาร์ท  เด็กแม่สรอย  ที่ทำงานด้านอนุรักษ์เหมืองฝาย ตรวจคุณภาพน้ำสรอย และทำจุลสารเผยแพร่

                                               

                                        เสียงของเด็กไลเคน (Embedding disabled, limit reached)

                                        เสียงจากน้องอิม เด็กไลเคน ที่พยายามสื่อสารเรื่องคุณภาพอากาศที่ อ.สารภี มีผู้ป่วยมะเร็งปอดสูง 
                                                     
             
                                          เสียงของเด็กไทใหญ่กลุ่มฉานยุธเพาเวอร์ (Embedding disabled, limit reached)
                                        เสียงจาก แมวอ่อน และ หนุ่ม เยาวชนไทใหญ่ จากกลุ่มฉานยูธเพาเวอร์

                                         เสียงของเด็กบ้านนานาแม่สาย (Embedding disabled, limit reached)
                                         เสียงจากเด็กบ้านนานา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

                                            เบื้องหลังรายการเด็กมีเรื่อง (Embedding disabled, limit reached)

                                         

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ