สุขภาพชุมชนบ้านดอนมัน

สุขภาพชุมชนบ้านดอนมัน

ออกอากาศ 12/02/2557

จะพาไปที่ชุมชนบ้านดอนมัน จ.มหาสารคาม ชุมชนที่นั่นมีวิธีการการดูแลสุขภาพของควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวอีสานอย่างไรบ้านดอนมัน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เราได้เห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนหมู่บ้านอีสานทั่วไปที่นิยมปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ไว้กินเองในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ ที่นี่ไม่มีร้านอาหารในชุมชน แกงอ่อมเนื้อมื้อนี้จึงเป็นผลผลิตจากสวน

20141202134928.png

ชาวชุมชนบ้านดอนมัน อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม

เราประกอบอาหารจากที่เราปลูกเองจากของที่มีในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผัก และผักก็จะเป็นผักปลอดสารพิษ เพราะเราปลูกเอง หรือไก่ ปลา กบ ที่เราเลี้ยง เห็ดที่เราเพาะเราก็จะนำมาประกอบอาหาร อีกส่วนหนึ่งก็คือ สิ่งที่เราไม่สามารถผลิตเองได้ เราก็จะไปหาซื้อมาประกอบอาหาร เพราะอาหารส่วนใหญ่เราจะทำเองหมดเลย เช่น หมู ปลาทู อาหารทะเล หรือจะเป็นเครื่องปรุงเราก็จะซื้อมาจากข้างนอกเพื่อมาทำกินเองที่บ้าน เพราะอาหารที่ทำเองจะมีความปลอดภัยมากกว่าและเป็นการลดรายจ่ายในบ้านเราด้วย

20141202135003.png

นอกจากเรื่องกับข้าวในครัวเรือนแล้ว การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนให้ปลอดอบายมุขก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนในชุมชนให้ความสำคัญ   

20141202135033.png

อดิศร เหล่าสะพาน ชาวชุมชนบ้านดอนมัน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

เกี่ยวกับการที่เราจะให้สุขภาพร่างกายของลูกหลานเราให้เห็นว่าเหล้าเป็นผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายของเรา และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทุกอย่าง เช่น ถ้าเมาเหล้าแล้วขับรถสติก็ไม่มี โอกาสพลาดก็มีเยอะ สุขภาพร่างกายก็ไม่ดี เปลืองเงินด้วย ก็เลยบอกว่าลุกหลาน

เอ้ย เมื่อผู้ใหญ่พาทำแล้ว เขาเห็นแล้ว เพื่อสุขภาพร่างกายของเรา เพื่อครอบครัวที่อบอุ่น เหล้าเป็นสิ่งไม่ดี นำไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่นๆ

20141202135130.png

การดูแลจัดการกันเองภายใต้ความเข้าใจระหว่างกันของคนในชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญที่เราเห็นว่า ช่วยให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้

20141202135149.png20141202135154.png

 

ขอบคุณภาพแลเรื่องราว จาก นักข่าวพลเมืองเยาวชนดรีมอีสาน