อนาคตของกระจูด พัทลุง

อนาคตของกระจูด พัทลุง

นักข่าวพลเมืองวันนี้ติดตามมุมมองของนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ที่ไปเรียนรู้วิถีชีวิตและอาชีพสานผลิตภัณฑ์จากกระจูดของคนในชุมชนทะเลน้อย จ.พัทลุง  พร้อมกับมีข้อสังเกตต่ออาชีพนี้ในมุมมองของคนรุ่นใหม่  จะเป็นอย่างไรนั้น  ติดตามได้จากรายงาน 
ภาพการสานกระจูดของตั้งแต่วัยกลางคนไปจนถึงวัยชรา ในพื้นที่ชุมชนพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จะเห็นได้ว่าบ้านเกือบทุกหลังตั้งแต่ปากซอยจนถึงท้ายซอยนั้น จะมีการสานกระจูดเพื่อส่งออกสู่ตลาดการค้า  แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นที่น่าสังเกตของชุมชนพนางตุงก็คือ จะเห็นเพียงคนรุ่นเก่า ที่สานกระจูดเท่านั้น แล้วคนรุ่นใหม่ๆอย่างเราๆเค้าหายไปไหนกันหมด
คุณยาย ……  ตอนนี้เด็กๆก็เรียนหนังสือกันเยอะ เมื่อก่อนสมัยยายเป็นเด็ก ต้องทำเสื่อทำกระสอบเป็นอาชีพ แต่เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยทำ เด็ก เด็กทำเป็นทั้งหมด จะเรียนหนังสือโรงเรียนอะไรก็ตามเป็น แต่ไม่มีเวลามาทำแบบนี้ เอาเวลาไปเรียนดีกว่า

พงศกร เพชรสุข เยาวชน ต.พนางตุง  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ……  เค้าไม่นิยมกัน เพราะทุกคนก็ทันสมัย ออกกันไม่ทำงานนอกบ้านมากกว่าการสานกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์หลักของพื้นที่ยังสร้างทั้งรายได้และชื่อเสียงให้ชาวทะเลน้อยแล้ว  วิธีการผลิต การสาน และแปรรูปเป็นสินค้าแต่ละชิ้น ล้วนเป็นภูมิปัญญาที่คนรุ่นปู่ย่าได้สั่งสม  แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง  การสานต่อกระจูนให้สืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ ยังมีข้อจำกัด

ครูฉิ้น   บัวบาน ….. เรื่องกระจูดเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลายาวนานอยุ่คู่กับสังคมทะเลน้อยมา เมื่อก่อนเป็นอาชีพเสริม ต่อมาอาจจะเป็นอาชีพหลักในปัจจุบัน แต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่คนรุ่นใหม่เนี้ย ไม่จัดการเรื่องนี้ต่อ มันก็จะทำให้สินค้ากระจูดและประวัติศาสตร์กระจูดของคนทะเลน้อยมันด้อยลงไป สำหรับคนรุ่นใหม่ สิ่งหนึ่งที่จะทำได้คือ แนวคิดในการแปรรูป เพื่อจะได้ช่วยเหลือทำให้ผลิตภัณฑ์ได้ขายออกไป

ความหวังให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับกับชุมชนทะเลน้อย พร้อมกับปลูกฝังและสืบทอดความรู้เหล่านี้ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่  ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องหาแนวทางเชื่อมโยงกัน  เพื่อที่ให้ผลิตภัณฑ์จากกระจูดอยู่คู่กับทะเลน้อยต่อไป และเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมรักษา ไม่ให้วิถีชีวิตที่มีคุณค่าของชุมชนเลือนหายไป   นักข่าวพลเมือง นักศึกษาม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รายงาน

ออกอากาศ  :  วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2555
 

 ABOUT THE AUTHOR