อวยพรวันปีใหม่

อวยพรวันปีใหม่

ออกอากาศ :  02 มกราคม 2557

รวบรวมเสียงของประชาชนที่มาร่วมอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ก็มีแต่สิ่งดีๆ หลายอย่างที่คนอยากเห็น เรื่องของการค้าขาย เรื่องสุขภาพ และที่สำคัญก็คือความหวังความปรารถนาต่อกันในสถานการณ์เมืองบ้านที่เกิดขึ้นในขณะนี้ 

 ABOUT THE AUTHOR

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา เอกวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสนใจในความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการพัฒนาด้านต่างๆ เทคโนโลยี สุขภาพ และดนตรี