เกี่ยวข้าวนารวมปลอดสาร

เกี่ยวข้าวนารวมปลอดสาร

เกี่ยวข้าวนารวมปลอดสารของกลุ่มเยาวชนบ้านสันต้นผึ้ง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

เยาวชนบ้านสันต้นผึ้ง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยารวมตัวกันทำนารวมปลอดสารเคมีในชุมชนเพื่อให้เป็นแปลงตัวอย่างของการลดการใช้สารเคมี วันนี้ข้าวในนาของพวกเขาสามารถเก็บเกี่ยวได้  และพวกเขาเลือกเก็บเกี่ยวโดยไม่ใช้เครื่องจักร

กว่า 4  เดือน  ที่พวกเรา เยาวชนบ้านสันต้นผึ้ง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ช่วยกันปลูกข้าวในนารวมซึ่งเป็นผืนนาสาธารณะของชุมชน  และผลัดเปลี่ยนกันมาดูแล  กำจัดศัตรูพืชโดยวิธีปลอดสารเคมี   ช่วงเวลานี้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว  ช่วงวันหยุดเรียนเราจึงชวนเพื่อนๆ และผู้ใหญ่ในชุมชนไปเกี่ยวข้าวในแปลงนารวมด้วยกัน 
พวกเราเลือกที่จะใช้วิธีเกี่ยวข้าวด้วยเคียว แทนการใช้รถไถ เพราะเห็นข้อดีที่แตกต่างหลายข้อ    โดยขอให้ผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นผู้สอน แนะนำวิธีเกี่ยวข้าวที่ถูกต้องไม่เป็นอันตรายให้ได้รู้
นายเตชภัฒน์ มะโนวงศ์  ผู้ใหญ่บ้าน " การเกี่ยวข้าวมีข้อควรระวังเวลาเกี่ยวอาจโดนใส่นิ้วมือได้  เพราะฉะนั้นเวลาเกี่ยวให้ คว่ำมือลงดึงแค่ครั้งเดียว  ไม่ควรดึงหลายครั้งเคียวอาจจะบาดมือได้"

การเกี่ยวข้าวโดยใช้เคียวเกี่ยวทีละกอ   แทนที่จะใช้เครื่องจักร เป็นสิ่งที่พ่อแม่เราทำมาตั้งแต่อดีต พวกเราถือว่าเป็นเรื่องดีไม่เพียงจะช่วยให้เราประหยัดต้นทุนในการทำนา  ได้ผลผลิตเต็มที่แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์วิถีการทำนาแบบดั้งเดิม
นายเตชภัฒน์ มะโนวงศ์  ผู้ใหญ่บ้าน "การใช้รถเกี่ยวข้าวบางทีระบบเครื่องยนต์ภายในตัวรถ ทำให้เม็ดข้าวร่วงหล่นเยอะ แทนที่ชาวนาจะได้ข้าวทุกเม็ดต้องสูญเสียไปกับระบบเครื่องจักร แต่เครื่องจักรเร็วก็จริงแต่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวไม่ได้ทุกรวง  เพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้าวอย่างนี้เป็นการเกี่ยวแบบประณีต ข้าวที่เรากินเราเกี่ยว 1 มันสะอาด แล้วก็เราสามารถได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับการเกี่ยวแบบนี้ด้วย"

หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวทั้งหมดแล้ว เรานำข้าวมาตากแดดไว้ประมาณ 3-4 วัน เพื่อให้ข้าวแห้งสนิท  ก่อนที่นำข้าวตีและเมล็ดข้าวหลุดออกจากรวงได้ง่าย  ข้าวเหล่านี้พวกเราได้นำไปขาย แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งใช้ในการทำนารอบต่อไป และอีกส่วนเป็นกองทุนที่ได้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่แบ่งเบาจากผู้ปกครองได้ส่วนหนึ่ง
แต่ดอกผลของการร่วมมือทำนารวมของพวกเราไม่ใช่อยู่ที่ราคาข้าวเราที่พวกเราขายข้าวได้  แต่เป็นความสามัคคีของพวกเราเยาวชนในหมู่บ้าน   และการได้สืบวิถีการทำนาแบบดั่งเดิมของคนสันต้นผึ้ง ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดต่อไป

เกี่ยวข้าวนารวมปลอดสาร (Embedding disabled, limit reached)
 

 ABOUT THE AUTHOR