เรียนภาษากะเหรี่ยง

เรียนภาษากะเหรี่ยง

   ในพม่าจะมีชนกลุ่มน้อยหลากหลายชาติพันธุ์ แต่ก่อนหน้านี้พม่าก็มีกฎหมายห้ามสอนภาษาท้องถิ่นในโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ชนกลุ่มน้อยต้องการให้แก้ไขและผลักดันเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องในกระบวนการปรองดองกับรัฐบาลในวันนี้โรงเรียนของรัฐในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยสามารถเรียนภาษาแม่ของชาติพันธุ์ตนเองได้แล้ว  ชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านเล็กๆ ของเมืองทวาย เห็นโอกาสความสำคัญจึงจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งวันเสาร์เพิ่มเติมจากการเรียนเฉพาะในคาบเรียนปกติ  ติดตามได้จากรายงานของนักข่าวพลเมืองอาเซียน กลุ่มคาเรน มีเดีย

หมู่บ้านเคลอพูแห่งนี้  อยู่ทางตะวันออกของเมืองทวายทางตอนใต้ของพม่า  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวกะเหรี่ยงที่ภายใต้การปกครองผสมของรัฐบาลพม่ากับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง  เด็กๆในชุมชนกว่า 200 คน เรียนในโรงเรียนเคลอพู 

ปีการศึกษานี้ เป็นครั้งแรกที่เด็กนักเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษากะเหรี่ยงซึ่งเป็นภาษาแม่ของชาติพันธ์ตนเองอย่างเป็นทางการ  หลังจากครูและผู้นำหมู่บ้านพยายามผลักดันให้มีการเรียนการสอนในระบบมานาน

Thara Htein Lin ผู้นำโรงเรียนเคลอพู เล่าว่ารัฐบาลอนุญาตให้เราสอนภาษาของเราในชั้นเรียนได้ แต่ถ้าเรียนในคาบปกติก็เรียนได้ไม่มาก  โอกาสแบบนี้หาได้ไม่ง่ายนัก เราจึงเพิ่มเวลาการเรียนการสอนภาษาของพวกเราในวันเสาร์ จะได้มีเวลาเรียนมากยิ่งขึ้น” 

ทุกวันเสาร์  เด็กๆ จึงยังจะมาเรียภาษากระเหรี่ยงของตนเอง     หนังสือเรียนได้รับการจัดหามาจากกรมการศึกษากะเหรี่ยง หนังสือบางส่วนเป็นของสะสมของครูที่เคยเรียนจากย่างกุ้ง  แม้เนื้อหาตำราแตกต่างกันบ้างแต่ครูที่นี่ก็พยายามเรียนรู้และถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์   

Naw Ka Nyaw  ครูสอนภาษากะเหรี่ยง “ฉันเรียนภาษากะเหรี่ยงมาก่อน  ครูให้ตำรากับฉันนานแล้ว ฉันเก็บไว้และเอามาสอนนักเรียนของฉัน ฉันมีความสุขมากที่จะได้สอนภาษากะเหรี่ยงและจะให้ถ่ายทอดให้นักเรียนของผมฉันให้ดีที่สุด”.

 Saw Lu BwayDoh นักเรียน บอกว่า ฉันไม่เคยเรียนรู้ภาษากะเหรี่ยงมาก่อนและตอนนี้เรียนได้สองสัปดาห์แล้ว."

   Naw Pa Tha, studentเล่าว่า    "ฉันมีความสุขมากที่จะเรียนรู้ภาษากะเหรี่ยงและมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวกะเหรี่ยงที่จะเรียนรู้ภาษาของเรา."
   
   เด็กและคนในหมู่บ้านเคลอพูบอกว่าภาษาเป็นสิ่งสำคัญ    ถ้ามีภาษาเป็นของตนเองจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเผ่าพันธุ์     ชาวกะเหรี่ยงที่นี่จึงพยายามรักษาภาษาของตนเอง  และเมื่อได้รับโอกาสเปิดการเรียนการสอนในระบบได้  ก็พยายามจัดการเรียนให้มากกว่าที่กำหนดเพื่อให้ที่สมกับโอกาสที่เฝ้ารอมานาน   
10      นักข่าวพลเมืองอาเซียน กลุ่ม คาเรน มีเดีย รายงาน

เรียนภาษากะเหรี่ยง (Embedding disabled, limit reached)

ออกอากาศ :วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 ABOUT THE AUTHOR