เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ข้าวในนา ปลาในน้ำ

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ข้าวในนา ปลาในน้ำ

20141310113945.jpg

บ้านโซงเลง ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เป็นชุมชนชนบทเล็กๆที่ผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนยังพึ่งพิงวิถีการเกษตร แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้วิถีชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนตาม ความเร่งรีบกับการออกไปเล่าเรียน ออกไปทำงานในแต่ละวัน เป็นภาพที่เห็นได้ในทุกๆเช้า การหากินกับท้องไร่ท้องนาที่เป็นแหล่งอาหาร เลยแปรเปลี่ยนมาเป็นการซื้อหาอาหารปรุงสำเร็จหรืออาหารถุง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิต โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวหรือเด็กรุ่นใหม่ ที่เริ่มห่างไกลจากความรู้ ภูมิปัญญาการหากินแบบดั้งเดิม

กลุ่มคิดฮอดโซงเลง เป็นเยาวชนในชุมชน ที่อยากมาสื่อสารให้เห็นคุณค่าของข้าวปลาอาหาร ที่มีอยู่ในชุมชนหาได้ไม่ยาก เพียงแต่ต้องมีความรู้และผู้เฒ่าผู้แก่คือครูที่ต้องไปเรียนรู้ด้วย น้องใหม่ไฟแรงอย่าง น้องเต้ย อนุสรณ์ ดวงพรม เลยขออาสาเป็นตากล้อง โดยมีกลุ่มรุ่นพี่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้  ด้วยเป็นลูกชาวนาและมีแบบอย่างของการใช้ชีวิต จากพ่อกำนัน บุญส่ง ดวงพรม  ที่อยู่กินกับท้องไร่ท้องนาพึ่งพาตนเองและคอยให้คำปรึกษา พาน้องๆไปเรียนรู้

หากในน้ำยังมีปลา ในนายังมีข้าว ย่อมมีกินไม่มีอด คนสองวัยจึงมาช่วยกันสื่อสารเรื่องราวอาหาร วิถีการทำมาหากินในชุมชนของพวกเขา ติดตามได้ในรายการสองกำลังสื่อ ตอน ข้าวในนา ปลาในน้ำ วันเสาร์ที่18 ตุลาคม 2557 เวลา 10.05น. ทางไทยพีบีเอส

20141310114040.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

รายการสองกำลังสื่อ เวลา 10.05 น. ทางไทยพีบีเอส