เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ทางนำชีวิต

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ทางนำชีวิต

20140809162619.jpg

ทุกๆศาสนาสอนทุกคนที่เป็นศาสนิกชนทำแต่ความดี ปฏิบัติตามครรลองที่วางไว้ในพระมหาคัมภีร์ที่ตนเองนับถือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทางนำชีวิต เฉกเช่นศาสนาอิสลามที่มีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นทางนำชีวิต ที่ประทานจากพระเจ้าเอกองค์อัลเลาะห์ ผ่านมายังศาสนทูตท่านนบีมูฮัมหมัด  เป็นบทบัญญัติในการใช้ชีวิตประจำวันของมุสลิมทุกคน ซึ่งเป็นทั้งหลักนิติธรรมทางศาสนาอิสลาม เป็นหลักนิติศาสตร์ของศาสนาอิสลาม และเป็นหลักรัฐธรรมนูญศาสนาอิสลามที่มุสลิมจะต้องยึดถือปฏิบัติตาม

20140809162639.jpg

หนังสั้นกับโรงเรียนปอเนาะ

โรงเรียนปอเนาะ เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ในอดีตนั้นจะมีผู้รู้ทางศาสนาที่เรียกว่าโต๊ะครูเท่านั้น ที่สามารถเปิดโรงเรียนปอเนาะได้ โดยมีการเรียนการสอนด้านศาสนา และนักเรียนจะสร้างกระท่อมเล็กๆหอพักเองเป็นที่มาของชื่อว่า ปอเนาะ

ปัจจุบันปอเนาะได้พัฒนาเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีทั้งภาควิชาศาสนาและภาควิชาสามัญ ภาคศาสนาถึงชั้น 10 ส่วนภาคสามัญถึงชั้นมัธยมปลาย หรือ ม.6 และที่สำคัญเด็กที่อยู่ปอเนาะ(หอพัก)จะเรียนคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นพิเศษในภาคกลางคืน จึงเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่เพราะสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน เช่นโรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

” ที่นี่จะเรียนวิชาอัลกุรอานสัปดาห์ละ 2 คาบ และนอกจากนี้แล้ว ก่อนจะเรียนวิชาต่างๆก็จะอ่านอัลกุรอานก่อน สำหรับเด็กที่อยู่ปอเนาะ อยู่หอพัก จะเรียนอัลกุรอานกับโต๊ะครูที่สอน ตัวต่อตัว ทีละคนครับ และทุกๆวันจันทร์ มีคาบกิจกรรมเสรี เพื่อให้นักเรียนเข้าชมรมของตนเอง ที่สำคัญที่นี่มีชมรมสื่อและการแสดง ทำหนังสั้น ชื่อว่าชมรมซาตูอัดดี  “

อับดุลฮาฟิส แมเยาะ หรือครูบิ๊กได้เล่าการเรียนการสอนของที่นี่ และครูบิ๊กยังเป็นที่ปรึกษาของชมรมทำหนังสั้น มีความสามารถทำหนังสั้นจากประสบการณ์ของการรวมกลุ่มเพื่อนๆทำหนังสั้น ในนาม Muslimited และอยากนำความรู้มาถ่ายทอดการทำหนังสั้นให้นักเรียนที่อยู่ปอเนาะอีกด้วย  หนังสั้นกับโรงเรียนปอเนาะถือว่ายังใหม่สำหรับที่นี่ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ค่อยตอบรับมากนัก ด้วยปัจจัยหลายอย่างในด้านศาสนา เรื่องความเหมาะสมของเนื้อหาที่นำเสนอ แต่พอครูบิ๊ก และน้องๆชมรมซาตูอัดดี นำประเด็นเกี่ยวกับด้านศาสนา วิถีชีวิตของคนที่นี่ที่สำคัญยังใช้ภาษามลายูท้องถิ่นมานำเสนอในหนังสั้นจึงมีเสียงตอบรับเพิ่มมากขึ้น

ครั้งนี้น้องๆชมรมซาตูอัดดีและครูบิ๊ก กำลังประชุมวางแผนทำหนังสั้นเรื่องใหม่เกี่ยวกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ครูบิ๊กบอกว่า อยากให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญมากขึ้น

” อย่างประเด็นอัลกุรอาน น้องๆจะเสนอประเด็นนี้ออกมา ในที่ประชุมใครอยากเสนอประเด็นอะไรบ้าง ทุกคนเสนอหลายประเด็นมาก สุดท้ายมาปิ๊งที่ อัลกุรอาน ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก  พอมาดูในโรงเรียนเรา น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ สุขภาพดี รักการอ่านอัลกุรอาน ทางโรงเรียนก็จะมีนโยบายว่า สอนอัลกรุอาน มีการท่องจำอัลกรุอานก่อนเข้าคาบแรก อย่างนักเรียนที่อยู่หอพักมีการเรียนอัลกุรอานในภาคกลางคืน แล้วจะมีคาบสอนในวิชา มันน่าสนใจ เราน่าจะต่อยอดได้ทำเป็นหนังสั้น “

ด้วยบริบทของโรงเรียนน้องๆชมรมซาตูอัดดี ติดกับเชิงเขาบูโด จึงเป็นฉากสำคัญของหนังสั้นเรื่องนี้ น้องๆบอกว่าพื้นที่ตรงนี้สวยงามมาก มีทั้งทุ่งนา ภูเขา และสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านและที่สำคัญน้องๆเองก็อยากให้เห็นภาพความสวยงามที่มีอยู่ในชุมชนของตัวเองด้วย

น้องๆชมรมซาตูอัดดี เชื่อว่าทุกๆศาสนาสอนให้ทุกคนทำความดี เฉกเช่นศาสนาอิสลามที่มีอัลกุรอาน เป็นทางนำของชีวิต นี่คือพลังเล็กๆที่คอยปกป้องดูแลรักษา สร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ และหนังสั้นของน้องๆ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสื่อสาร เพื่อบอกเล่าถึงความสำคัญของอัลกุรอาน สามารถเข้าถึงหัวใจคนดูและเข้าใจง่ายขึ้น นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างความรักความศรัทธาให้กับศาสนาของตนเอง

ติดตามเรื่องของคนทำหนังตัวน้อย จากชมรมซาตูอัดดี ที่ใช้ความรักความศรัทธาที่เขามีต่อศาสนาเพื่อการปฏิบัติดีในนามของพี่น้องมุสลิม มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้น ในรายการสองกำลังสื่อ ตอน ทางนำชีวิต ออกอากาศเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 10.05 น.ทางไทยพีบีเอส

ขอบคุณภาพและเรื่องเล่าจากทีมเฌอบูโด 

20140809162655.jpg

20140809162726.jpg20140809162727.jpg20140809162729.jpg20140809162732.jpg20140809162735.jpg20140809162738.jpg20140809162740.jpg20140809162743.jpg20140809162747.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

รายการสองกำลังสื่อ เวลา 10.05 น. ทางไทยพีบีเอส