เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ภาพร้อยเรื่อง

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ภาพร้อยเรื่อง

20140309155721.jpg

ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าเมื่อกว่า10ปีที่แล้ว ได้มีผู้อพยพชาวไทใหญ่เข้ามาอาศัยในพื้นที่แถบชายแดนเป็นจำนวนมาก ศูนย์พักพิงชั่วคราวกุงจ่อ ต.หลักแต่ง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ คืออีกพื้นที่หนึ่ง ที่ผู้อพยพชาวไทใหญ่อาศัยมาเป็นเวลานาน สร้างสังคม มีลูกหลานครอบครัว วันเวลาผ่านไปความไม่เข้าใจในตัวตนของคนอพยพทำให้พวกเขาได้กลายเป็น “คนไร้สัญชาติ”  นำมาสู่การขาดสิทธิในชีวิตหลายๆด้าน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนนั้น มีโอกาสสูงที่จะเผชิญกับการเป็นเด็กเคลื่อนย้าย ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดและการใช้แรงงานเด็ก

น้องหมวยอู หนั่นต่า เป็นหนึ่งในน้องๆที่ได้อพยพมากับครอบครัว มีประสบการณ์ ความเข้าใจ และได้ประสานงานให้ความรู้ช่วยเหลือเรื่องเด็กไร้สัญชาติมาหลายครั้ง เช่นเดียวกับครั้งนี้ที่มีการเรียนรู้เรื่องภาพถ่าย เพื่อเล่าเรื่องถ่ายทอดความคิดของน้องๆเด็กไร้สัญชาติ เรื่องเล่าความในใจคงมีมากมายที่อยากบอกอยากเล่า น้องๆหลายคนในศูนย์พักพิงชั่วคราว จึงได้เข้าร่วม เช่นเดียวกับน้องร่มเย็น ด้วยความสนใจในการถ่ายภาพเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  ชีวิตที่สัมผัสกับผู้คนในศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้ ประกอบกับความรู้สึกภายในที่อยากสื่อสาร การถ่ายภาพครั้งนี้จึงมีความหมายกว่าทุกๆครั้ง 

อีกพื้นที่ ที่ยังมีกลุ่มคนไร้สัญชาติ คือ แคมป์คนงานก่อสร้างใน อ.เมือง เชียงใหม่ ชาวไทใหญ่จำนวนมากได้มาใช้แรงงาน  เยาวชนลูกหลานของพวกเขาที่นี้ก็กำลังประสบปัญหาเรื่องสิทธิหลายๆด้านเช่นเดียวกัน  น้องอั๋น น้องแอลและน้องดา จึงขออาสาเป็นตัวแทนเด็กแคมป์ก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจ ในความรู้สึกของการเป็นเด็กเคลื่อนย้าย ผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้สังคมในวงกว้างได้รับรู้

ติดตามเรื่องราวผ่านภาพถ่ายของเด็กไร้สัญชาติจากสองพื้นที่ ภารกิจร่วมกันของคนสองวัย จะถ่ายภาพออกมาได้เศร้า ซึ้ง กินใจ ขนาดไหน ติดตามได้ในรายการสองกำลังสื่อ ตอน ภาพร้อยเรื่อง วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557  เวลา 10.05น. ทางไทยพีบีเอส

20140309155805.jpg20140309155826.jpg20140309155848.jpg20140309155921.jpg20140309155941.jpg20140309155945.jpg20140309155951.jpg20140309155956.jpg20140309160002.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS