เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน เพลงบอกป่าพรุ

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน เพลงบอกป่าพรุ

 

ป่าพรุควนเคร็ง เป็นพื้นที่ป่าพรุผืนใหญ่ที่สุดของประเทศ มีเนื้อที่กว่า 2 แสนไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ผืนนี้ เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และนก จำนวนมาก นอกจากนี้คนโดยรอบยังได้หาอยู่หากิน ใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชในพื้นที่พรุ เช่น กระจูด ลิเภา และไม้ยืนต้นอื่นๆ

คนริมป่าพรุยุคหนึ่งจะมีภาพความทรงจำคล้ายๆ กันอยู่ไม่กี่อย่าง เช่น น้ำท่วม การถอนกระจูด การหาปลา การยกยอ แต่เด็กๆ ยุคใหม่ และคนทั่วไปในพื้นที่อื่น กลับคุ้นเคยกับข่าว “ไฟไหม้ป่าพรุ” และการบุกรุกพื้นที่ป่ามากกว่าอย่างอื่น หลายชุมชนโดยรอบพยายามหาเครื่องมือในการจัดการพื้นที่ป่า ทั้งส่วนอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยไม่ทำลาย

ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติก็เช่นกัน นอกจากความพยายามของราชการแล้ว ยังมีความพยายามของครูและเด็กในชุมชน ที่มีความสามารถเรื่องการร้องเพลงบอก พยายามบอกเล่าเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของป่าพรุ และกระตุกเตือนให้เกิดสำนึกร่วมในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าพรุ แม้ปัจจุบันสถานการณ์การคุกคามพื้นที่ป่าโดยนายทุนจะเลวร้ายมากขึ้นก็ตาม

ติดตามชมเรื่องราวของป่าพรุ และฟัง “เพลงบอก” ของเด็กๆ โรงเรียนวัดสระไคร ได้ในรายการ สองกำลังสื่อ ตอน เพลงบอกป่าพรุ เสาร์ ที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 10.05 น. ทางไทยพีบีเอส

20140710105201.jpg20140710105214.jpg20140710105223.jpg20140710105234.jpg20140710105236.jpg20140710105243.jpg20140710105248.jpg20140710105251.jpg20140710105255.jpg20140710105259.jpg20140710105305.jpg20140710105308.jpg20140710105312.jpg20140710105316.jpg20140710105320.jpg20140710105323.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

รายการสองกำลังสื่อ เวลา 10.05 น. ทางไทยพีบีเอส