เลือกตั้ง ม.อ.ปัตตานี

เลือกตั้ง ม.อ.ปัตตานี

ออกอากาศ 31/01/2557

 ในขณะที่การเมืองระดับประเทศกำลังจะก้าวเข้าสู่การเลือกตั้ง นักข่าวพลเมืองในวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศการเลือกตัวแทนนิสิตนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการเข้ามาทำงานบริหารงานและจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในรั่วมหาวิทยาลัย และเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านสังคมเล็กๆ

20140302132513.png

 การเลือกองค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีนี้  “พรรคกิจประชา”  ได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษากว่าสามพันคะแนน ในการบริหารงานและจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา 2557

 การเลือกตั้งครั้งนี้ มีสองพรรคที่ร่วมลงสนามคือ พรรคกิจประชาและพรรค ม.อ.เพื่อสังคม  โดยนโยบายที่นำมาแข่งขันมาจากการสำรวจความต้องการในสังคม ม.อ.

20140302132630.png

อานัส คันนิ่งแฮม นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ก็มีนักศึกษาที่อยู่ต่างพื้นที่เป็นจำนวนมาก การที่นักศึกษาต่างพื้นที่ใช้ชีวิตตามหอนอกอาจจะไม่สะดวกทั้งในเรื่องของการเดินทางและความเป็นห่วงจากผู้ปกครอง และความปลอดภัยจากตัวนักศึกษาเอง ผมอยากให้มีการขยายหอพักในกำกับของมหาลัยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในพื้นที่ 

20140302133126.png

อัสริ ปาเกร์ พรรคกิจประชา ม.อ. ปัตตานี

 เราก็มีวิธีการของเราในการออกแบบนโยบายหรือว่ากำหนดนโยบายขึ้นมา มีการนำความคิดจากคนที่มาจากหลายๆกลุ่ม นำมาวางร่วมกัน ตัวแทนจากนักศึกษาคณะต่างๆ มาเสนอในสิ่งที่นักศึกษาคณะตัวเองต้องการแล้วเอามารวมกันเป็นนโยบาย 

20140302133206.png

อัสรี จะมะจี พรรค ม.อ. เพื่อสังคม

แต่เราดูในความจริงเชิงประจักษ์ว่าสิ่งที่เขาต้องการ ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเป็นหลักก่อน เพราะเราจะทำมันทุกเรื่องนี่มันจะเป็นจริงไม่ได้ เราเลยคัดเรื่องที่ นักศึกษามีความต้องการอยากได้เรื่องนี้อยู่ เช่น พิธีการรับน้องอย่างรุนแรง ไม่ว่า ม.อ.ปัตตานีเองจะมีวัฒนธรรมอย่างไรก็ตาม แต่มีเสียงสะท้อนถึงไม่เอาอะไรเหล่านี้ และตัวผมเองก็ต่อสู้มาตั้งแต่ปีหนึ่ง ซึ่งปีนี้เป็นนโยบายหลัก

20140302133256.png

แม้การเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นไปแล้ว พวกเขาบอกว่า หลังจากนี้การติดตามการทำงานของพรรคที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อนำมาเป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนในครั้งต่อไป

20140302133323.png

ฮุสนา มะดามิ นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

นโยบายที่เขาวางไว้ เป็นนโยบายที่เขาหาเสียง แน่นอนว่าเขาต้องดำเนินการตามนโยบายที่เขาหาเสียงอยู่แล้ว ต่อไปมันก็อยู่กับการดำเนินการของเขา หน้าที่ของเรา แน่นอนคือการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่ง การติดตามเป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคน แต่ก็อยู่ที่คนอีกว่าจะติดตามมากน้อยแค่ไหน   ปีนี้เขาทำผลงานไว้อย่างไร มันก็จะส่งผลในปีหน้าอีกต่อไป  ถ้าดีเราก็เลือกอีก มันอยู่ที่ตัวบุคคลแล้วตัวบุคคลมันจะสะท้อนกลับงานที่เขาทำ เราถึงเลือกเขา

20140302133416.png

 การเลือกตั้งองค์การนักศึกษาในมหาวิทยาลัย แม้จะเป็นภาพการเมืองระดับย่อย   แต่ก็ถือเป็นสนามของการมีส่วนร่วมในสังคมเล็กๆ  เรียนรู้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง   

20140302133453.png