เสียงของคนข้างล่าง กับทางออกประเทศไทย

เสียงของคนข้างล่าง กับทางออกประเทศไทย

ดูข้อเสนอทางออกทางการเมืองในเวลานี้ ที่มีหลายเสียงหลายกลุ่มที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย หลายคนมีความหวังว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะกลับมาดีขึ้นด้วยการกำหนดกติกาการเมืองใหม่ ด้วยหลักการและเหตุผล ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556

 ABOUT THE AUTHOR