เสียงหลังยุบสภา

เสียงหลังยุบสภา

นักข่าวพลเมืองวันนี้ไปติดตามความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองจากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะหลักการประกาศยุบสภาของนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้า พวกเขาอยากให้มีทางออกอย่างไรบ้าง ติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมือง ออกอากาศวันที่ 9 ธันวาคม 2556

 ABOUT THE AUTHOR