เสียงเล็กๆ…จากเด็กชาติพันธุ์

เสียงเล็กๆ…จากเด็กชาติพันธุ์

เสียงเล็กๆ…จากเด็กชาติพันธุ์

วันเด็กปีนี้…(14-1-55)…มีเสียงเล็กๆ จากเด็กกลุ่มชาติพันธุ์จากหลายชนเผ่า อาทิ ม้ง เมี่ยน อาข่า ลาหู่ กะเหรี่ยง ฯลฯ ฝากถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ซึ่งพวกเขาบอกว่าเป็น "ของขวัญ" ที่พวกเขาอยากได้…

: ณ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

เสียงเล็กๆ จากเด็กชาติพันธุ์ วันเด็ก 14 01 55 (Embedding disabled, limit reached)

 ABOUT THE AUTHOR