แพทย์วิถีธรรม

แพทย์วิถีธรรม

การดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนั้น เป็นสิ่งสำคัญ บ้านฉันวันนี้จะพาไปเรียนรู้การดูและทั้งสุขภาพกายและใจ ผ่านวิถีธรรมะและธรรมชาติ คือการใช้สมุนไพรพื้นบ้านและธรรมมะทำให้สบายใจผ่อนคลายความตึงเครียด เพราะเชื่อว่าการดูแลสุขภาพให้ดี เริ่มต้นได้ด้วยตัวเรา ไปติดตามช่วงบ้านฉันวันนี้ ออกอากาศวันที่ 24 ธันวาคม 2556