แรงงานกัมพูชา

แรงงานกัมพูชา

คดีปราสาทพระวิหารและความขัดแย้งจากส่วนกลาง ไม่อาจขวางกั้นความสัมพันธ์ของผู้คนได้ หลายคนอาจไม่ทราบว่า ทุกวันนี้มีแรงงานชาวกัมพูชา ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ในประเทศไทย ประมาณ 4 แสนคน นักข่าวพลเมืองได้ไปพูดคุยกับแรงงานชาวกัมพูชาในมุมเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพ สะท้อนความรู้สึกต่อคนไทยและการได้มาอยู่ที่นี่ ติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

 ABOUT THE AUTHOR