โรงเรียนนอกกะลา

โรงเรียนนอกกะลา

โรงเรียนนอกกะลา หรือโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนทางเลือกที่ไม่เก็บค่าเล่าเรี­ยน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม­ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับลูกหล­าน ซึ่งตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ก็ได้ร่วมกัน พิสูจน์แนวทางการเรียนรู้ตามศักยภาพของเด็­กๆ ในชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม ติดตามรายงานได้จากนักข่าวพลเมือง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ออกอากาศ 12 พย. 56

 ABOUT THE AUTHOR