จัดการข้อมูลส่วนตัว

จัดการข้อมูลส่วนตัว

หลังจากสมาชิกลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว สมาชิกสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ดังนี้

  • แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  • เรียกดูเนื้อหาทั้งหมดที่เคยเขียน

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

คลิกที่ “รูปสัญลักษณ์ประจำตัว” ในแถบเมนูด้านบน ใกล้กับสัญลักษณ์ค้นหา

เลือกเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” เพื่อแสดงแบบฟอร์มรายละเอียดต่างๆ ที่เราเคยสมัครสมาชิกเอาไว้ โดยสมาชิกสามารถแก้ไข ชื่อ-นามสกุล, รูปสัญลักษณ์ประจำตัว, อีเมล, รหัสผ่าน (การเปลี่ยนรหัสผ่านจะต้องใส่รหัสผ่านปัจจุบันประกอบด้วย), หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ, เลือกรับข้อความจากสมาชิกอื่น และ แก้ไขข้อมูลเพศ

เนื้อหาทั้งหมดของคุณ

จะแสดงรายการเนื้อหาทั้งหมด ที่สมาชิกได้ทำการเขียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์ citizenthaipbs.net

ตัวอย่างเช่น

 ABOUT THE AUTHOR

ชื่อ ปกป้อง (สะกด POAKPONG)