“70 ปีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ศรัทธา สันติภาพ เสรีภาพ (มีจริงหรือไม่)”

“70 ปีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ศรัทธา สันติภาพ เสรีภาพ (มีจริงหรือไม่)”

โครงการเสวนา ศิลปศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 7 “70 ปีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ศรัทธา สันติภาพ เสรีภาพ (มีจริงหรือไม่)” ผ่านมุมมองของนักประวัติศาสตร์ นักการละคร และนักภาษา 

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน เวลา 16.00-18.00 น.

20150909151622.jpg

 ABOUT THE AUTHOR