“อย่ามา Care ถ้าเธอไม่ Fair” ประเทศไทย ทำไมต้องแฟร์เทรด?

“อย่ามา Care ถ้าเธอไม่ Fair” ประเทศไทย ทำไมต้องแฟร์เทรด?

“อย่ามา Care  ถ้าเธอไม่ Fair” ประเทศไทย ทำไมต้องแฟร์เทรด?
เสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 @Root Garden ทองหล่อ 3
จัดโดย องค์การอ็อกแฟม ประเทศไทย  สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ(สกส.)   มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

…………………………………………………………………….

20162801141741.jpg

กำหนดการ
08.00 น.        เปิดตลาดสินค้าแฟร์ๆ ที่คุณควรแคร์ พบบูธร้านค้า Lemon  farm, Raithong Organics, Green Growth, TRY ARM, URBIE, Mivana Coffee, ร้านบ้านนาวิลิต, ร้านกาแฟละเลียด, Thank God its Organic,                 ร้านปลุกปั่น, The take away burger, ไข่ไก่/เนื้อไก่ กรีนฟาร์ม, ร้านคนจับปลา, ข้าว Folk rice, Greenshop และชมนิทรรศการ ให้ความรู้เรื่องแฟร์เทรด
10.00 น.        โชว์ Case กาแฟละเลียด Laliart coffee 
            กับวิธีการจิบกาแฟแบบละเมียด ชงกาแฟอย่างละมุน
11.00 น.        เสวนา ประเทศไทย ทำไมต้องแฟร์เทรด ?
            สฤณี อาชวานันทกุล    กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ ของบริษัทป่าสาละ
            คุณสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์     ผู้บริหาร Lemon Farm 
            คุณกฤตยา สัณฑมาศ     ผู้ร่วมก่อตั้ง  Thank God It’s Organic
            คุณมานพ  แก้วผกา    ผู้ประสานงานกลุ่มคนงานสมานฉันท์
            จักรชัย    โฉมทองดี    องค์การอ็อกแฟม ประเทศไทย ดำเนินรายการ
12.00 น.        ดนตรีวง Sisi (แจ๊คแอนแจม)  
13.30 น.-15.00 น.     เวทีรับฟังความเห็นสาธารณะ สร้างมาตรฐานแฟร์เทรดประเทศไทย 
15.30 -16.30 น.         ดนตรี วงเนปาล The Voice  

…………………………………………………………………………………………
สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-6385894 (ปกรณ์ อารีกุล)
Fair to Producers    Fair to Consumers    Fair to our World

 

 ABOUT THE AUTHOR