งานแถลงข่าวเปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558-2559

งานแถลงข่าวเปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558-2559

‘แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย’ ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี 2558-2559 ซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วโลกในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเจ้าสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

นอกจากการเปิดตัวรายงานประจำปี 2558-2559 แล้ว ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเด็น ภารกิจกระทรวงยุติธรรมในการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม* เสรีภาพสื่อในการนำเสนอข่าวด้านสิทธิมนุษยชน โดยนางสาวชุติมา สีดาเสถียร เว็บไซด์ภูเก็ตหวาน และกฎหมายไซเบอร์ vs สิทธิมนุษยชน โดย นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต

ผู้สนใจกรุณายืนยันการเข้าร่วมที่ โทรศัพท์: 02-513-8745, 02-513-8754 หรือ 02-513-8754 หรืออีเมล์: admin@amnesty.or.th

ในงานมีล่ามแปลพร้อมหูฟังเป็นภาษาไทยและอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/events/867135353406120/

20161102145021.jpg

 ABOUT THE AUTHOR