ถกเรื่องปารีสที่ปาตานี: ความรุนแรง การเมือง และชะตากรรมของผู้คน

ถกเรื่องปารีสที่ปาตานี: ความรุนแรง การเมือง และชะตากรรมของผู้คน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาสาธารณะในหัวข้อ

ถกเรื่องปารีสที่ปาตานี
ความรุนแรง การเมือง และชะตากรรมของผู้คน

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558
เวลา 19.30 – 22.00 น.

ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ร่วมจัดโดย
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
สถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
วิทยาลัยประชาชน และ
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

พบผู้อภิปราย
ศราวุฒิ อารีย์, ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัสลัน มาหะมะ, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
กุสุมา กูใหญ่, คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รชฎ สาตราวุธ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดำเนินรายการโดย
รอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

 

20152411092712.jpg

ประวัติย่อผู้อภิปราย

ดร.ศราวุฒิ อารีย์ นักวิชาการมุสลิมรุ่นใหม่ที่มีบทบาทโดดเด่นในการวิเคราะห์สถานการณ์ในโลกมุสลิมร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง เขาเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีการ์ ประเทศอินเดีย ทั้งตรีโทเอก เชี่ยวชาญการเมืองในโลกมุสลิมและเอเชียตะวันตกศึกษา (ตะวันออกกลาง) ปัจจุบันศราวุฒิดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.มัสลัน มาหะมะ จบการศึกษาด้านชะรีอะฮฺจากมหาวิทยาลัยอิมามบินสุอูด กรุงริยาด ซาอุดีอารเบีย ก่อนจะศึกษาต่อด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่นิด้า เขาเป็นทั้งนักเขียน นักแปล นักบรรยาย นักเผยแพร่ศาสนา และนักเคลื่อนไหวมุสลิมคนสำคัญที่เกาะติดและวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ความเป็นไปของโลกมุสลิม อ.มัสลันยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนสำคัญของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีในปัจจุบัน

ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ จบการศึกษาอักษรศาสตร์และนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ฝรั่งเศสในสาขานิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลียงที่ 2 และปารีสที่ 2 และจบมาพร้อมวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “การปรากฏตัวและการสร้างความเป็นแทนของความรุนแรงในสื่อมวลชนไทยในช่วงปี 2547-2549” ปัจจุบันเธอเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารสันติภาพที่กำลังริเริ่มดำเนินงานในขณะนี้

อ.รชฎ สาตราวุธ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ Mphil ด้านปรัชญา จากมหาวิทยาลับปารีสที่ 4 และ 1 ตามลำดับ เขาสนใจและทำงานวิชาการด้านปรัชญาตะวันตกร่วมสมัยสายจริยศาสตร์ การเมือง และศาสนา อ.รชฎใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสเก้าปีก่อนที่จะกลับมาเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีในปัจจุบัน

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง