นิทรรศการภาพถ่าย ‘วิถีโนแมด’ จาก “บันทึกการเดินทาง 5 เดือน 5 ประเทศ 5,000 กิโลเมตร ในดินแดนลุ่มน้ำโขง”

นิทรรศการภาพถ่าย ‘วิถีโนแมด’ จาก “บันทึกการเดินทาง 5 เดือน 5 ประเทศ 5,000 กิโลเมตร ในดินแดนลุ่มน้ำโขง”

นิทรรศการภาพถ่าย ‘วิถีโนแมด’ 
จาก “บันทึกการเดินทาง 5 เดือน 5 ประเทศ 5,000 กิโลเมตร  ในดินแดนลุ่มน้ำโขง”

 24 พฤศจิกายน 2558
เปิดนิทรรศการ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

20152011135518.jpg

 ABOUT THE AUTHOR