บรรยายพิเศษ “โครงการกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน เรื่อง ประวัติศาสตร์นิติธรรมไทย”

บรรยายพิเศษ “โครงการกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน เรื่อง ประวัติศาสตร์นิติธรรมไทย”

โครงการกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน เรื่อง “ประวัติศาสตร์นิติธรรมไทย” 
บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร

 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำรองที่นั่งได้ที่ www.law.chula.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.law.chula.ac.th/home/view.aspx?id=535

ลงทะเบียนตามลิ้งค์: http://goo.gl/forms/1HtjaHZA2zfz1ewm2

20162706014217.jpg

 ABOUT THE AUTHOR