ปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน: หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลสัมฤทธิ์และความท้าทายในอนาคต”

ปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน: หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลสัมฤทธิ์และความท้าทายในอนาคต”

งานปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 15

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน: หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลสัมฤทธิ์และความท้าทายในอนาคต”

โดย นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร เลขาธิการมูลนิธิสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ช่วงเช้า ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในปีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานรำลึก 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

:: กำหนดการรวม ::
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน

9.00 – 9.10 น. กล่าวต้อนรับ โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี

9.10 – 9.30 น. กล่าวเปิดงานและประกาศรางวัล UNESCO 
โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

9.30 – 10.45 น. การเสวนาหัวข้อ “อาจารย์ป๋วย ที่ข้าพเจ้ารู้จัก” 
โดย
ดร.อรัญ ธรรมโน
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
รศ.วิทยากร เชียงกูล
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร

10.45 – 12.15 น. ปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 15 
หัวข้อ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน: หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลสัมฤทธิ์และความท้าทายในอนาคต”
โดย นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร เลขาธิการมูลนิธิสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

20161802133053.jpg

 ABOUT THE AUTHOR