สัมมนา”นโยบาย ประชารัฐ ประชานิยม ความเหมือนหรือความแตกต่าง”

สัมมนา”นโยบาย ประชารัฐ ประชานิยม ความเหมือนหรือความแตกต่าง”

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา โครงการติดตามประเด็นเศรษฐกิจไทย (Thammasat Economic Focus) ครั้งที่ 6

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบาย ประชารัฐ ประชานิยม ความเหมือนหรือความแตกต่าง”

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่

อ.ดร. ภาวิน ศิริประภานุกูล จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

20152011185702.jpg

 

 ABOUT THE AUTHOR