เครือข่ายศาสนาจับมือสร้างแผนแม่บทความซื่อตรงแก้วิกฤติชาติ

เครือข่ายศาสนาจับมือสร้างแผนแม่บทความซื่อตรงแก้วิกฤติชาติ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เชิญร่วมหาทางออกประเทศไทย ในวิกฤตการแบ่งสี กับการจับมือระหว่างเครือข่ายศาสนา สู่เป้าหมาย สร้าง “แผนแม่บทความซื่อตรงแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกภาคส่วนก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยความ “ซื่อสัตย์” พร้อมสัมภาษณ์พิเศษผู้แทนจากศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ที่จะเผยหลักยึดของแต่ละศาสนา ในการฝ่าวิกฤตความขัดแย้งของประเทศไทย

ร่วมค้นหาคำตอบ จาก “สีขาว แห่งศาสนา” ที่ปรากฏอยู่บนธงชาติไทยของเราทุกคน พร้อมกันในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 13.30-15.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยกิจกรรมแถลงข่าวกำหนดไว้คือ 

เวลา 14.00-14.30 น.  เวที “ไขคำตอบก้าวผ่านความขัดแย้ง สู่สังคมแห่งสันติ ด้วยหลักศาสนา” โดย

                              1.พระอาจารย์ดุษฎี เมธังกุโรจากวัดทุ่งไผ่ จังหวัดชุมพรและประธานเครือข่ายสังฆะเพื่อสังคม -หลักการทางพระพุทธศาสนา ในการก้าวข้ามความขัดแย้งเรื่องสี ในสังคมไทย

                             2.พระสังฆราช พิบูลย์วิสิฐนนทชัย ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม – หลักการของศาสนาคริสต์ ในการก้าวข้ามความขัดแย้งเรื่องสีในสังคมปัจจุบัน

                               3. นายมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา ผู้แทนมูลนิธิสภายุวมุสลิมโลก – หลักการของศาสนาอิสลามในการก้าวข้ามความขัดแย้งเรื่องสีในสังคมปัจจุบัน

                               4. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม – แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักการของแต่ละศาสนา เพื่อเยียวยาสังคมไทยก้าวข้ามความขัดแย้ง

เวลา 14.30 -14.35 น.  การลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ของกลุ่มเครือข่ายศาสนา  

แผนที่งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม :คุณ มนัสวี แสงวิเชียรกิจ (กระติ๊บ) หมายเลขโทรศัพท์ 082-974-9895  

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ