เวทีถกแถลงสาธารณะ “ร่างรัฐธรรมนูญกำกับรัฐบาลไว้อย่างไร”

เวทีถกแถลงสาธารณะ “ร่างรัฐธรรมนูญกำกับรัฐบาลไว้อย่างไร”

เวทีถกแถลงสาธารณะ “ร่างรัฐธรรมนูญกำกับรัฐบาลไว้อย่างไร”
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น.
ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ ห้อง 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ ม.มหิดล ศาลายา
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

20162706014837.jpg

วิทยากรโดย
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีต รมว.สาธารณสุข พรรคเพื่อไทย
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาธิปัตย์
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์
ผศ. ดร.นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย 
อ.ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

 ABOUT THE AUTHOR