เวทีรณรงค์สาธารณะ พื้นที่ “กลาง”ตลาด: พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและทุกคน

เวทีรณรงค์สาธารณะ พื้นที่ “กลาง”ตลาด: พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและทุกคน

20162804110415.jpg

 

กำหนดกา
เวทีรณรงค์สาธารณะในงานพื้นที่ “กลาง”ตลาด
“พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและทุกคน”

วันที่ 28 เมษายน 2559
ณ ตลาดเทศวิวัฒน์ เทศบาลเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
จัดโดย คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAW)

*********************************************************

08.00-08.30 น.               – ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน

08.30-09.15 น.               – ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน   โดย คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้

09.15.-09.30 น.              – การแสดง อนาซีด โดย มูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวยา  เด็กกำพร้า (FECO)

09.00-10.30 น.               – เสวนาหัวข้อ “พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและทุกคน”

                                     ผู้ร่วมสานเสวนา

1.     จิตรา กุลาตี  ประธานชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เทศบาลเมืองปัตตานี
2.     ผู้ได้รับผลกระทบในตลาด:  รุสนานี  เจะเลาะ
3.     สมาชิก PAW: ปาตีเมาะ  เปาะอิแตดาโอะ  ตัสนิม เจ๊ะตู และลม้าย มานะการ
4.     ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้แทนชุมชนจากเวทีที่ลงไปทำ 3 เวที

Ø  วนิดา  ศรีสุวรรณ ตัวแทนจากอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
Ø  มัสนะห์  เปาะอาแซ ตัวแทนจากอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
Ø  ไอลดา ดอเล๊าะ ตัวแทนจากอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

                                    ดำเนินรายการ โดย คุณ ณาตยา แวววีรคุปต์ สถานีโทรทัศน์ Thai bps และ
                                                           คุณ โซรยา จามจุรีคณะทำงานผู้หญิงชายแดนใต้

11.00-11.30 น.               อ่านบทกวี  โดย ตัวแทนผู้หญิง

11.30-12.00 น.               แถลงข้อเรียกร้อง/ประกาศเจตนารมณ์
                                  “พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและทุกคน โดย ผู้หญิงจากองค์กรสมาชิก PAW และทุกคนที่มาร่วมงาน

************************************************************

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ