เสวนา “ถ่านหิน ทางเลือก หรือ ทางหลง?”

เสวนา “ถ่านหิน ทางเลือก หรือ ทางหลง?”

งานเสวนา

“ถ่านหิน ทางเลือก หรือ ทางหลง?”

ประเด็น พลังงาน ถ่านหิน ทรัพยากร การต่อสู้ภาคประชาชน

วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 16.30-19.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น2 ห้อง 213 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

20151103180512.jpg

วิทยากร
ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ธีรพจน์ กษิรวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา
กัญจน์ ทัตติยกุล กลุ่มรณรงค์แคมเปญหยุด EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน ปกป้องพื้นที่อาหารอันอุดมสมบูรณ์

 

จัดโดยกลุ่มเสรีนนทรี

เข้าไปกดยืนยันเข้าร่วมได้ใ
https://www.facebook.com/events/1435866793339087/

 ABOUT THE AUTHOR