เสวนา “จินตนาการใหม่กรุงเทพฯ REIMAGINING BANGKOK”

เสวนา “จินตนาการใหม่กรุงเทพฯ REIMAGINING BANGKOK”

ในเมื่อเราไม่คิดย้ายเมืองหลวงหนี

และเราไม่คิดหนีจากเมืองหลวงแห่งนี้

ทางเดียวที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

จึงคือ การคิดใหม่กับกรุงเทพมหานคร”

กำหนดการงานเสวนา “จินตนาการใหม่กรุงเทพฯ REIMAGINING BANGKOK”
ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ อโศก สุขุมวิท วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558

20152610004653.jpg

10.30 – 11.00 น.    ลงทะเบียนร่วมงาน เข้าชม นิทรรศการภาพถ่าย “มุมมองเมือง” ภายในบริเวณงาน
11.00 – 12.30 น.    ร่วมพูดคุยเพื่อสร้างกรุงเทพฯในอนาคตร่วมกับกลุ่ม After Shake
12.30 – 13.30 น.    รับประทานอาหาร
14.00  – 16.30 น.   งานเสวนา “จินตนาการใหม่กรุงเทพฯ Reimaging Bangkok”
•    ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ/
ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา
•    คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค
สถาปนิกและนักออกแบบ
•    คุณเจมส์ สเต็นท์
หัวหน้าคณะทำงานพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
•    คุณสุดารา สุจฉายา
นักประวัติศาสตร์มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
•    ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•    คุณยรรยง บุญ-หลง
สถาปนิกสมาคมสถาปนิกอเมริกา
                            พิธีกรเสวนาโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
16.30 น.               ถ่ายภาพร่วมกัน

…………….

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 ABOUT THE AUTHOR