เสวนา: “นักศึกษา-นักอนุรักษ์-ประเทศไทย-อะไรกันวะเนี่ย”

เสวนา: “นักศึกษา-นักอนุรักษ์-ประเทศไทย-อะไรกันวะเนี่ย”

“นักศึกษา-นักอนุรักษ์-ประเทศไทย-อะไรกันวะเนี่ย”
MU TALK #3 : ปฐมนิเทศต้อนรับนักกิจกรรมรุ่นใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย
เสาร์ที่ 2 ก.ค. 59 ห้อง 113 ณ อาคารปัญญาพิพัฒน์
สถาบันสิทธิมนุษยชน และ สันติศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตศาลยา

จัดโดย ชมรมศึกษาสิทธิมนุุษยชนและสันติภาพ
สอบถามเพิ่มเติมโทร 061-542-6165 

20162706012607.png

 ABOUT THE AUTHOR