เสวนา“เราหวังอะไรได้ กับการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม?”

เสวนา“เราหวังอะไรได้ กับการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม?”

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมเวทีเสวนา

 

หัวข้อ “เราหวังอะไรได้ กับการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม?

 

วันพุธที่ 28 ม.ค. 2558 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 1 ชั้น 2

538/1 ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

ในระยะ 30 ปีให้หลัง ประเทศไทยประสบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลายซึ่งเกิดจากนโยบายการพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ความหละหลวมเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและช่องว่างทางกฎหมายที่เอื้อให้สามารถอนุมัติโครงการได้อย่างเร่งรีบ นำไปสู่การต่อต้านจากชุมชน และสังคมต่อเนื่อง

 “สิทธิชุมชน” ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการตัดสินใจใดๆ ของรัฐ อย่างไรก็ตามในข้อเท็จจริงกลับพบว่าสิทธิชุมชนยังคงถูกละเมิดด้วยโครงการต่างๆ นับต่อนับ ดังที่ปรากฏกรณีเหมืองทองหลายจังหวัด หรือกรณีการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในขณะนี้

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2557 คณะกรรมาธิการ (กมธ.)ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้จัดทำข้อเสนอแนะในประเด็นสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้บรรจุสาระสำคัญลงในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมกันนี้ สปช.ยังได้ผลักดันให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เดินหน้าขึ้นทะเบียนอันดามันเป็นมรดกโลก หากทั้ง 2 แนวทางดังกล่าวได้รับการขานรับจาก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ และ ครม. จะก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศไทย โดยเฉพาะกับยุทธศาสตร์การพัฒนาหลายด้านอาจต้องหยุดชะงัก นั่นเพราะข้อเสนอหนึ่งของ กมธ.ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติฯ คือหากรัฐบาลจัดทำโครงการใดๆ ในอนาคต จะต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับแรก

ในขณะที่ร่างกฎหมายอันเป็นที่ถกเถียงตัวอื่น เช่น ร่างพรบ.แร่ กำลังทยอยส่งเข้าสภาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำลังดำเนินการตั้งแต่ เดือน ม.ค.2558 จนถึงกำหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่ 17 เม.ย. 2558 จึงต้องร่วมกันจับตามองว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จะสามารถคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนได้จริงหรือไม่

 

เสวนาหัวข้อ “เราหวังอะไรได้ กับการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม?”

               

“ข้อเสนอสปช.ด้านสิ่งแวดล้อม สู่คณะกรรมาธิการยกร่างรธน.”

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมาธิการยกร่างรธน.

 

“ทิศทางโครงการพัฒนาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

หาญณรงค์ เยาวเลิศ คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ

 

“จับตาการยกร่าง ผ่านมุมมองภาคประชาชน”

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานกลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา

 

บุษกร อังคนิต บรรณาธิการ Sky Report ช่อง 3 ดำเนินรายการ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ปริตตา หวังเกียรติ (ไหม) 088 760 9157 /ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน (กุ๊บ) 084 700 0172

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง