งานรำลึกและเชิดชูเกียรติ ‘ครูองุ่น มาลิก’ ในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล

งานรำลึกและเชิดชูเกียรติ ‘ครูองุ่น มาลิก’ ในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล

งานรำลึกและเชิดชูเกียรติ
ครูองุ่น มาลิก ในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล
วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560ณ มูลนิธิไชยวนา (สวนครูองุ่น มาลิก)
เลขที่ 67 ทองหล่อ ซอย 3 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
……………………..……………………

เวลา 10.30 น.

•เจริญพระพุทธมนต์

•ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ 5 รูป

•บังสุกุล (ถวายผ้าอาบน้ำฝน),กรวดน้ำ

เวลา 13.00 น.

•ธรรมกถาโดย พระครูสมุห์สุเทพ ชินวโร วิปัสนาจารย์ ประจำพุทธมณฑลเชียงใหม่
ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

• การบรรเลงสะล้อซอซึง *อ่านสัมโมทนียกถาของ พระไพศาล วิสาโล *อ่านบทกวีของ สมณโพธิรักษ์ โดย กัลยา ใหญ่ประสาน

เวลา 16.45 น.(โดยประมาณ)

•การแสดงระบำหรือฟ้อนสิงห์ของแม่จำปา แสนพรม ,การแสดงละครหุ่นของ คณะละครยายหุ่นฯ และการแสดงสิ่งละอันพันละน้อยโดยเบบี้ไมม์

•รับประทานอาหาร

•การเสวนาหัวข้อ ” ครูองุ่น มาลิก ในทัศนะของคนรุ่นใหม่ ”
วิทยากร : กษิดิศ อนันทนาธร โครงการ 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ,กรรมการมูลนิธิปรีดี พนมยงค์,
อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญหา มหาวิทยาลัยบูรพา, กรรมการสถาบันปรีดี พนมยงค์
ขุนกลาง ขุขันธิน นักสร้างสรรค์สังคมรุ่นใหม่
ดร.งามศุกร์ รัตนเสถียร มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข อาจารย์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
สมบัติ บุญงามอนงค์ นักกิจกรรม
ดำเนินรายการโดย : จารุนันท์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิไชยวนา

•การขับร้องเพลง “องุ่น มาลิก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ บรรเลง กีต้าร์โดย คานธี วสุวิชย์กิต

เวลา 18.30 น. (โดยประมาณ)

•การเสวนาหัวข้อ “ครูองุ่น มาลิก ในความทรงจำ”
วิทยากร : อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง, รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน, หงา คาราวาน, หว่อง คาราวาน,ศศิธร ตังคโณบล , ตัวแทนชมรมศิษย์เก่าบูรณะชนบทและเพื่อน (ราฟ่า) , จาตุรนต์ ฉายแสง
ดำเนินรายการโดย : สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย กรรมการมูลนิธิไชยวนา

เวลา 19.45 น.(โดยประมาณ) “สืบสานปณิธาน ครูองุ่น มาลิก”

•ฉายวิดิทัศน์ครูองุ่น มาลิก
•การอ่านบทกวีรำลึกถึงครูองุ่น มาลิก โดย อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง , อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ,แสงดาว ศรัทธามั่น, พิทักษ์ ปิยะพงษ์, บลูด้า (คานธีบรรเลงกีต้าร์คลอ)
•ตัวแทนร่วมกันอ่านบทกวี “เธอทำอะไรอยู่” ของครูองุ่น มาลิก
•การวางดอกไม้บริเวณเนินบรรจุร่างของท่าน…
•ขับร้องเพลง “องุ่น มาลิก”

***สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย ทำหน้าที่พิธีกรตลอดงาน***

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง