“เชียงใหม่” บวงสรวง-ยอสวยไหว้สาพญามังราย ครบรอบ721 ปี วันสถาปนาเมืองเชียงใหม่

“เชียงใหม่” บวงสรวง-ยอสวยไหว้สาพญามังราย ครบรอบ721 ปี วันสถาปนาเมืองเชียงใหม่

 

ขอบคุณภาพ: ทีมปันภาพ /ทีมโพควา

12 เมษายน 2560 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่จากชุมชนต่างๆ พร้อมสถาบันการศึกษาหน่วยราชการ ร่วมกันจัดยอสวยไหว้สาพญามังราย เนื่องในวันก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้ครบรอบ 721 ปี โดยมีการตั้งขบวนแห่เครื่องสักการะ พานพุ่มดอกไม้ หมากสุ่ม หมากเป็ง ฟ้อนดอก ฟ้อนเจิง เดินเท้ามาจากประตูช้างเผือกซึ่งเป็นประตูชัยของเมืองเข้าสู่ลานพิธีกลางเมืองเชียงใหม่

จากนั้นได้มีการเตรียมเครื่องสักการบูชาแบบพื้นเมือง ซึ่งพิธีจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาเวลา 08.09 น. ซึ่งเป็นมงคลฤกษ์ อัญเชิญดวงพระวิญญาณผู้ก่อตั้งและเจ้าเมืองผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารับเครื่องราชสักการะที่จัดถวายตามประเพณีล้านนา และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนาถวายบูรพกษัตริย์ผู้ก่อตั้งเมืองโดยเด็กชาวบ้านและครูภูมิปัญญาล้านนาที่ร่วมกันฝึกซ้อมและสืบสานมาในปัจจุบัน

สำหรับเมืองเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 12 เมษายน 1839 โดยพระญาเม็งราย เจ้าเมืองเงินยาง องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลาว ได้แผ่อำนาจจากแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำกก มาจนถึงแคว้นหริภุญไชย รวมเข้ากับแคว้นโยนกตั้งเป็น “อาณาจักรล้านนา” โดยร่วมกับพระญางำเมือง และพ่อขุนรามคำแหง สถาปนา “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นศูนย์กลาง โดยยึดทำเลตามชัยมงคล7ประการที่พบบริเวณที่ราบลุ่มเชิงดอยสุเทพและเม่น้ำปิง (พิงคนที)แห่งนี้

ทั้งนี้ สำหรับพิธียอสวย ไหว้สา พระญามังราย ยังมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อที่จะให้ประชาชนลูกหลานในยุคปัจจุบันได้รับรู้ประวัติการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ที่มีอายุ เก่าแก่กว่า 721 ปี เพื่อที่จะได้ระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งยังเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวที่ได้เข้ามาสักการะให้มีความปลอดภัยมีความสุขในช่วงเทศกาลงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

โดยในภาษาล้านนาคำว่า “ยอ” คือ ยกขึ้น “สวย” คือกรวยดอกไม้

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง