ก.ดิจิทัลฯ ให้ ปชช.งดติดตาม-ติดต่อ-เผยแพร่ “สมศักดิ์-ปวิน-แอนดรูว์” เตือนผิด พ.ร.บ.คอมฯ

ก.ดิจิทัลฯ ให้ ปชช.งดติดตาม-ติดต่อ-เผยแพร่ “สมศักดิ์-ปวิน-แอนดรูว์” เตือนผิด พ.ร.บ.คอมฯ

กระทรวงดิจิทัลฯ ออกประกาศ ‘งดเว้นการติดต่อกับบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ต’ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ แจงเป็นผลจากคำสั่งศาลอาญาที่ให้ระงับการแพร่ข้อมูลไม่เหมาะสม เผยหวังดีกับ ปชช.อยากให้ใช้วิจารณญาณในการใช้สิทธิบนสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง ส่วนจะผิดหรือไม่เป็นหน้าที่ตำรวจดูแล

 

วันนี้ (12 เม.ย. 2560) มีการแชร์ข้อมูล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยแพร่ประกาศเรื่อง “การงดเว้นการติดต่อกับบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ต” และตั้งคำถามที่หลากหลายอยู่ในสังคมออนไลน์ รวมทั้งในเว็บไซต์พันทิป https://pantip.com/topic/36333289

ประกาศดังกล่าว ระบุว่า ด้วยศาลอาญา ได้มีคำสั่งให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันไม่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

จึงขอให้ประชาชนโดยทั่วไป งดการติดตาม ติดต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการเผยแพร่ เนื้อหา ข้อมูล ของบุคคล คือ 1.นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล 2.นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ และ 3.นายแอนดรูว์ แม็กเกรเกอร์ มาแชล์ (Andrew MacGregor Marshall) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เพื่อมิให้เป็นการกระทำความผิดว่าด้วย พ.ร.บ.ดังกล่าว ทั้งเจตนา และไม่เจตนา ประกาศ ณ วันที่ 12 เม.ย. 2560 ลงนามโดย น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์ ภัทราพร ตั๊นงาม ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส ทางโทรศัพท์ ว่า ที่ผ่านมามีประชาชนที่ไม่เข้าใจไม่รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ว่าข้อมูลใดที่มีคำสั่งสาลให้ระงับ จึงมีการนำไปเผยแพร่ต่อ หรือกระจายต่อในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในสังคมออนไลน์ เมื่อศาลได้มีคำสั่งให้ระงับการแพร่หลายอะไรก็ตาม เราก็อยากจะประกาศให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ ประกาศนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ทั่วไปของหน่วยราชการ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน

“เป็นการหวังดีกับประชาชน ให้ได้รับรู้ว่าข้อมูลบางอย่างที่เราสืบค้นกัน หรือค้นหากันบนอินเตอร์เน็ต ได้มีคำสั่งศาลแล้ว การกระทำนั้นอาจมีผลกระทบต่อเขาในทางตรงหรือทางอ้อม จึงประกาศให้ทราบแบบนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่นำไปเผยหรือติดตามข้อมูลข่าวสารนั้น ไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องใด เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้ใช้วิจารณญาณในการใช้สิทธิบนสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง แล้วกระจายข้อมูลอย่างไม่มีผลกระทบต่อพวกเขา”

ต่อคำถามว่าการกดติดตามทั้ง 3 บุคคลอยู่ในขณะนี้นั้นทำได้หรือไม่ น.อ.สมศักดิ์ ชี้แจงว่า เป็นหน้าที่การติดตามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องดูในรายละเอียดของการดำเนินการ ส่วนตัวเองจะดูในรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบซึ่งต้องดำเนินตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ต้องส่งกระบวนการศาล เรามีหน้าที่ในการปิดข้อมุลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสังคม มีขั้นตอนในการดำเนินงานอยู่

ส่วนการกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ จะผิดหรือไม่ ตรงนี้ต้องดูที่เจตนา ดูวัตถุประสงค์ ว่าที่เขาติดตาม ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลใด และข้อมูลที่เขาติดตามนั้นมันมีผลกระทบ มีความผิดตามคำสั่งศาลหรือไม่ ต้องดูเจตนาและรายละเอียดของข้อมูลตรงนั้นประกอบด้วย ตรงนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ติดตามเรื่องนี้ ขอไม่ล่วงละเมิดในหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง