กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายเชิญร่วมงานสืบชะตาลำเซบาย แสดงเจตนารมณ์ไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายเชิญร่วมงานสืบชะตาลำเซบาย แสดงเจตนารมณ์ไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

ภาพ / ข่าว นักข่าวพลเมืองลำเซบาย

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เตรียมงานสืบชะตาลำน้ำเซบายครั้งที่ 1 หวังคนในชุมชนร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แสดงเจตนารมณ์ไม่เอาโรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 61 เมกะวัตต์ในพื้นที่พร้อมเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

วันนี้ (14 เม.ย.60)  กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย  เตรียมจัดงาน “สืบชะตาลำน้ำเซบายครั้งที่ 1”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย และคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 61 เมกกะวัตต์ พร้อมเตรียมงานเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของคนท้องถิ่น

นายสิริศักดิ์ สะดวก ผู้ประสานงานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน กล่าวว่า  การจัดงานครั้งนี้เป็นเรื่องที่ชุมชนท้องถิ่นร่วมแรงร่วมใจกันในการปกป้องทรัพยากรของชุมชน แม้กระทั่งลำน้ำเซบาย และวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งพยายามจะสื่อสารต่อสาธารณะว่ากระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งครั้งที่ 1-2 ที่ผ่านมา ไม่มีความชอบธรรม เนื่องจากมีการกำหนดคนเข้าร่วม  แต่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบโครงการซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเสียกลับไม่ใด้เข้าไปยังเวทีกลางเพื่อรับฟังความคิดเห็น ซึ่งแสดงถึงความไม่จริงใจต่อชาวบ้านผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล

โดยกิจกรรมภายในงานสืบชะตาแม่น้ำลำเซบายครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ( 15 เม.ย.60)  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยในช่วงเช้าจะมีการสวดสืบชะตาแม่น้ำ  การรำบวงสรวงถวายลำเซบายตามความเชื่อ มีซุ้มสอยดาวเพื่อร่วมสบทบทุนในการทำกิจกรรมของลกุ่ม จากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแห่ดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาในเทศกาลสงกรานต์ไปยังวัดในชุมชน  และช่วงเย็นปิดท้ายด้วยกิจกรรมพาแลงวิถีอีสาน สืบตำนานคนเชียงเพ็ง และการแสดง “เซบาย ฮ่องไห่” จากคนในชุมชน

สิริศักดิ์ ระบุด้วยว่า หลังจากงานสืบชะตาลำเซบายครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ  ทางกลุ่มฯจะเตรียมข้อมูลเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในชุมชน เพื่อนำไปยื่นในเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม นี้  ซึ่งทางบริษัทเอกชนเจ้าของโครงการต้องแจ้งให้คนในชุมชนทราบล่วงหน้า 15 วัน

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง