กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายจัดงานบุญสืบชะตาลำน้ำเซบาย แสดงจุดยืนไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายจัดงานบุญสืบชะตาลำน้ำเซบาย แสดงจุดยืนไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายจัดงานบุญสืบชะตาลำน้ำเซบายครั้งที่ 1 แสดงจุดยืนไม่ต้องการโรงน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล ในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ซึ่งอยู่ห่างจากลำเซบายเพียง 5 กิโลเมตร

ภาพ / ข่าว นักข่าวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย

วันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายจัดงานบุญสืบชะตาลำน้ำเซบายครั้งที่ 1 บริเวณริมลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่และหน่วยงานในท้องถิ่น โดยมีนายประสาน โรจนคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เป็นประธานในพิธีสืบชะตาลำน้ำเซบาย และนายสมัย คดเกี้ยว กรรมการกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย พร้อมชาวบ้านตำบลเชียงเพ็ง กว่า 300 คน

ภายในงานมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีรำบวงสรวงถวายลำน้ำเซบาย พิธีลอยเครื่องสักการะเซ่นไหว้ลงในลำน้ำเซบายและพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ นายสมัย ได้อ่านคำประกาศลำเซบาย สายเลือดคนเชียงเพ็งเพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงทรัพยากรตามวิถีของชุมชน

“วิถีคนเชียงเพ็งได้ยึดโยงกับทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีดิน มีน้ำ มีป่า ที่มีความอุดมสมบรูณ์คอยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชุมชน ทำให้คนในชุมชนได้พึ่งพา ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ ได้เข้าไปจัดการอย่างรู้คุณค่าและเกื้อกูลกันมาตั้งแต่พ่อใหญ่เชียงเพ็งได้ตั้งรกรากจนถึงลูกหลานในปัจจุบัน ความเป็นชุมชนความสามัคคีของชุมชนทำให้เราได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความรักใคร่ในชุมชน เราได้ร่วมกันปกป้องชุมชนร่วมกันปกป้องทรัพยากรที่พวกเราได้พึ่งพาอาศัย นั้นย่อมหมายถึงการที่เรามีสิทธิ์ในการดูแลรักษาชุมชนเพื่อให้ลูกหลานในอนาคตได้พึ่งพาทรัพยากรของชุมชนเรา ดังนั้นสิทธิชุมชนในการรักษาทรัพยากรจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพวกเราใครจะมาทำร้ายไม่ได้คนเชียงเพ็งจะร่วมกันกำหนดอนาคตของตนเองเพื่อลูกหลานของพวกเราต่อไปในอนาคต”

การจัดกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ ด้านหนึ่งเพื่อแสดงจุดยืนของกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายที่ไม่ต้องการให้มีการดำเนินการก่อสร้างโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอยู่ห่างจากลำเซบายเพียง 5 กิโลเมตร โดยทางชาวบ้านที่อยู่ติดกับลำเซบายได้อาศัยแหล่งน้ำแห่งนี้ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งทางการเกษตร และผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค และได้ตั้งข้อสังเกตว่าในปัจจุบันเมื่อถึงฤดูแล้งน้ำในลำเซบายจะลดปริมาณลงอย่างมากจนเกือบแห้ง ไม่เพียงพอในการใช้อุปโภคบริโภค และหากมีการดำเนินการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทั้งโรงน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามลำน้ำเซบาย

 

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS