เรือจีนเตรียมสำรวจเกาะแก่งแม่น้ำโขง 19 เม.ย.นี้

เรือจีนเตรียมสำรวจเกาะแก่งแม่น้ำโขง 19 เม.ย.นี้

เรือจีน 3 ลำเตรียมเทียบท่าเข้าสำรวจเกาะแก่งในลำน้ำโขง 19 เมษายนนี้แล้ว ใช้ระยะเวลา 50 วัน สำรวจ 15 จุดเสี่ยงเดินเรือจากสามเหลี่ยมทองคำไปยังแก่งผาใด

สภาพ “หลง” ในเขตริมแม่น้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ที่ทางจีนลดระดับการปล่อยน้ำลงในแม่น้ำโขงระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน 2560

นายสุรนาท ศิริโชค เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย เปิดเผยทีมข่าวพลเมืองว่า ในวันพรุ่งนี้ (19 เมษายน 2560) เรือสำรวจแม่น้ำโขงจากประเทศจีนจำนวน 3 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ประมาณ 20 คน ของฝ่ายจีน โดยบริษัท CCCC Second Harbor Consultant  Co.LTD จะเริ่มเข้างานสำรวจภาคสนามเพื่อการเดินเรือในแม่น้ำโขงช่วงไทย – ลาว  ตามโครงการปรับปรุงร่องแม่น้ำโขงเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไปเมื่อปลายปี 2559  โดยจะใช้ระยะเวลาสำรวจทั้งสิ้น 50 วัน เริ่มวันที่ 19 เมษายน นี้

สภาพเกาะแก่งในแม่น้ำโขง เขต อ.เชียงของ

โดยพื้นที่สำรวจคือในลำน้ำโขงตั้งแต่ สามเหลี่ยมทองคำ  อ.เชียงแสน ไปจนถึง อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ถึงแก่งผาได   ความยาว 96 กิโลเมตร ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการสำรวจทั้งลำน้ำ แต่สำรวจเฉพาะจุดสำคัญ 15 จุดที่กำหนด เช่น แก่งไก่ คอนผีหลง เป็นต้น ทั้งนี้จะสำรวจใน 3 ด้านคือ งานด้านวิศวกรรม งานด้านชลศาสตร์ และงานด้านธรณีวิทยา

“วันที่ 19 เมษายนจะเป็นวันเข้ารายงานด้านเอกสารการเข้าเมือง อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะต้องแจ้ง ซึ่งมีหน่วยงานร่วมคือ ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จ.เชียงราย (นรข.) ร่วมด้วย และในการสำรวจระยะเวลา 50 วันนี้ ทางตัวแทน นรข. ตัวแทนสนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย และตัวแทนกรมเจ้าท่าจากส่วนกลาง ขอเข้าสังเกตุการณ์งานสำรวจที่จะต้องมีการรายงานแผนปฏิบัติงานในแต่ละวันด้วย”

นายสุรนาทกล่าวว่า ได้แจ้งรายละเอียดการสำรวจของเรือจีนนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งระดับจังหวัด ฝ่ายความมั่นคง ผู้นำชุมชน รวมทั้งกลุ่มนักอนุรักษ์ให้ทราบแล้ว  ซึ่งในการสำรวจขั้นตอนนี้จะยังไม่ถึงกับกำหนดว่าจะมีการระเบิดเกาะแก่งหรือไม่ เป็นการสำรวจความเป็นไปได้เบื้องต้น  ขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องมีการทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA  อีกครั้งด้วย

เรือเล็กของจีนที่เข้ามาถึงในพื้นที่ จ.เชียงรายแล้ว

ส่วนกรณีน้ำในแม่น้ำโขงลดระดับลงในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา นายสุรนาถกล่าวว่า  ทางการจีนได้แล้วรายละเอียดไปยังคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission-MRC) ว่า ระหว่างวันที่ 10-17 เม.ย.นี้ จีนจะลดอัตราการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหงลงเหลือ  1,200 ลบ.ม.ต่อวินาที ทำให้ขณะนี้ปริมาณน้ำแม่น้ำโขงลดลงอยู่ที่  2.20 เมตร จากปกติในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาคือ 2.50 เมตร  และแจ้งว่า วันที่ 18 เมษายน จะปล่อยน้ำในปริมาณปกติคือ 1,800 – 2,400 ลบม. ซึ่งคาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณแม่น้ำโขงจะสูงขึ้นถึงระดับปกติ

ชมภาพมุมสูงสภาพเกาะแก่งแม่น้ำโขงในมุมสูง ที่คาดกว่าจะเป็นเป้าหมายการสำรวจและดำเนินการให้เกิดความสะดวกในการเดินเรือ  เนื่องจากเมื่อ 15 ปีที่แล้วจีนเคยมาสำรวจแล้วครั้งหนึ่ง โดยให้ลุงเปี๊ยกคนเรือเป็นคนแล่นเรือนำเข้าร่องน้ำ

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ