ชาวบ้านยิ้มได้! ศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนใบอนุญาตฯ โรงแป้งมันสำปะหลังน้ำพอง

ชาวบ้านยิ้มได้! ศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนใบอนุญาตฯ โรงแป้งมันสำปะหลังน้ำพอง

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ มีเฮ! ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองขอนแก่น ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแป้งมันสำปะหลัง น้ำพอง เนื่องด้วยการขอใบอนุญาตฯ ดังกล่าว ไม่ได้ระบุถึงปัญหาน้ำทิ้งและปัญหาฝุ่นละอองจากการประกอบการ

19 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 น.ชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหัวยเสือเต้นและโคกหินขาว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และนักศึกษากลุ่มดาวดิน เดินทางไปที่ศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแป้งมันสำปะหลังของบริษัทขอนแก่นสตาร์ช จำกัด เนื่องจากชาวบ้านกังวลว่าอาจสร้างผลกระทบ อีกทั้งขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน

ต่อมา เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษายืนตามศาลปกครอง ขอนแก่น ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแป้งมันสำปะหลัง น้ำพอง เนื่องด้วยการขอใบอนุญาตฯ ดังกล่าว ไม่ได้ระบุถึงปัญหาน้ำทิ้งและปัญหาฝุ่นละอองจากการประกอบการ

คดีดังกล่าวมีการนัดฟังคำพิพากษาในคดี หมายเลขดำที่ ส.1/2555 หมายเลขแดงที่ ส.1/2556 ไปเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2556 ใจความสรุปว่า ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังทะเบียนโรงงาน เลขที่ 3-9(2)-2/54 ขก ลงวันที่ 11 ก.พ. 2554 ที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้แก่นาย เทพฤทธิ์ ศรีปัญญา ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ต่อมา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำเลยที่ 2 และบริษัทฯ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และศาลสูงนัดพิจารณาในวันที่ 11 ต.ค. 2559

หลังจากเมือวันที่ 11 ต.ค. 2559 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ เดินทางเข้าร่วมฟังการพิจารณาครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด ในคดีดังกล่าว และได้มีการนัดฟังคำพิพากษาในวันนี้ (19 เม.ย. 2560)

ทั้งนี้ ชาวบ้านหวั่นเกรงว่า ประกอบกิจการโรงงานแป้งมันสำปะหลังอาจก่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งโรงงานแป้งมันอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจากฝุ่นควัน และเห็นว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของโรงงานฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงหยิบยกประเด็นขึ้นฟ้องร้องต่อศาล เพื่อปกป้องสิทธิและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ที่มา : กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง