ไทย-เมียนมา จับมือสกัดหมอกควันไฟป่า

ไทย-เมียนมา จับมือสกัดหมอกควันไฟป่า


27 เม.ย.60  เวลา 09.00 น. นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าเป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทยครั้งที่89 (TBC-89) ณ ห้องประชุมโรงแรมอาข่าซานหมุ่น จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา โดยมีพันโทกิดากร จันทรา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (TBC)ฝ่ายไทย และพันโทอ่องติ่นอู ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่526 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทย(TBC)ฝ่ายเมียน มาเป็นประธานร่วมในการประชุมซึ่งสรุปในส่วนที่เกี่ยวข้อง  คือฝ่ายไทยได้ขอความร่วมมือในการร่วมมือจากเมียนมาในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อทุกชนิดให้กับประชาชนของเมียนมางดเว้นการเผาในการเตรียมพื้นที่การเกษตรและทำแนวกันไฟบริเวณพื้นที่แนวชายแดนตรงข้ามจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายและฝ่ายเมียนมาได้ตอบข้อหารือว่าทางฝ่ายเมียนมาได้ออกประกาศห้าเผาพื้นเตรียมการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและมีการอบรมประชาสัมพันธ์งดการเผาและให้ผู้ใหญ่บ้านไปประกาศและทำความเข้าใจกับประชาชนและมีการทำแนวกันไฟในพื้นที่ตามที่ฝ่ายไทยได้ขอความร่วมมือ

 

ขอคุณภาพเเละข้อมูลจาก…
นายปรีชา ทองคำเอี่ยม
ผอ.ส่วนฯไฟป่า/รายงาน

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง