7 ชื่อผู้สมัครสรรหา ผอ.ไทยพีบีเอส แทน ‘กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์’

7 ชื่อผู้สมัครสรรหา ผอ.ไทยพีบีเอส แทน ‘กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์’

เปิด 7 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.ไทยพีบีเอส  แทน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ อดีตรอง ผอ.ไทยพีบีเอส – ผู้บริหารองค์กรสื่อแห่สมัครเพียบ

6 พ.ค. 2560 หลังจากที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ผอ.ส.ส.ท. แทน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. – 4 พ.ค. 2560

ล่าสุด มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์ถึงรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด 7 คน พร้อมระบุว่า ผู้สมัครมีทั้งหมด 8 คน แต่เอกสารไม่ครบ 1 คน รายชื่อจึงมีดังนี้

1. นายอนุสรณ์ ศิริชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักข่าวไทย อสมท. แต่หมดสัญญาไปแล้วตั้งแต่ปี 2559

2. นายพัชระ สารพิมพา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักข่าว สถานีข่าวสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัล ช่อง 19 (2557-2559) ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทลูกสปริงนิวส์ บริหารสถานีวิทยุที่ไปประมูลมาได้ 98.5 MHz

3.นางสุวรรณา บุญกล่ำ รอง ผอ.ข่าวและรายการ TNN24

4.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ อดีตรอง ผอ.ส.ส.ท. สมัย ผอ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

5.นายอนุพงษ์ ไชยฤทธ์ อดีตรอง ผอ.ส.ส.ท. สมัย ผอ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

6.นายสุพจน์ จริงจิต อดีตรอง ผอ.ไทยพีบีเอส สมัย ผอ.สมชัย สุวรรณบรรณ

7.นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ที่ปรึกษาประธานกรรมการเนชั่นกรุ๊ป และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เจ้าของช่อง NationTV22

ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ปิดการรับสมัคร คณะกรรมการสรรหา ผอ.ส.ส.ท.ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ 6 หน่วยงาน จะประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหาเป็น ผอ.ส.ส.ท. และคัดกรองคัดเลือกให้เหลือผู้ที่เหมาะสมไม่เกิน 5 คน เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย เพื่อพิจารณาในรอบสุดท้ายด้วยการแสดงวิสัยทัศน์ต่อไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ส.ส.ท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผอ.ส.ส.ท.: file:///C:/Users/80213/Downloads/announce60040501.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.ส.ส.ท.: http://org.thaipbs.or.th/career/careercontent/1502

ข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสมัคร และการสรรหา ผอ.ส.ส.ท. 2560 : file:///C:/Users/80213/Downloads/announce600404.pdf

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง