ความสุขจากรอยพระบาท : ภาพถ่ายรำลึกในหลวง ร.9

ความสุขจากรอยพระบาท : ภาพถ่ายรำลึกในหลวง ร.9

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญชมการแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “ความสุขจากรอยพระบาท” (The Beloved Father of a Nation) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หอภาพถ่ายล้านนา

ความสุขจากรอยพระบาท

 

รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา  เปิดเผยว่า นิทรรศการภาพถ่าย “ความสุขจากรอยพระบาท” (The beloved Father of a Nation) ในครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดาร ทรงพระราชทานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุข แก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา แนวทางแห่งความพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชทรงพระราชทานให้ ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความสุข และความยั่งยืนให้แก่ปวงชนชาวไทยทั้งสิ้น

นิทรรศการภาพถ่าย “ความสุขจากรอยพระบาท” (The beloved Father of a Nation) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หอภาพถ่ายล้านนา และมีพิธีเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับพระกรุณาจาก หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ

ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการได้ที่ หอภาพถ่ายล้านนา อาคารหลังสีฟ้าตั้งอยู่บริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (ตรงข้ามพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์) ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5200-0093 และ 0-5394-4805 ดูข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/cmhopth

 

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ