เจตนารมณ์ชัดเจนในคืนเดือนมืด กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ถก!! EIA ต้องรอบด้านและเป็นธรรม

เจตนารมณ์ชัดเจนในคืนเดือนมืด กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ถก!! EIA ต้องรอบด้านและเป็นธรรม

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง จ.ยโสธร ประชุมหารือวิเคราะห์ EIA และเวทีรับฟังความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ย้ำต้องให้ข้อมูลรอบด้าน โดยมีประชาชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่ตั้งโครงการและนักวิชาการในท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังในสัดส่วนที่เท่าเทียมกันเเละเป็นธรรม

ภาพ/ เรื่อง : นักข่าวพลเมือง จ.ยโสธร

14 พ.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ร่วมกันหารือเพื่อดำเนินกิจกรรมภายในกลุ่ม หลังมีกระแสการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใกล้พื้นที่ลำเซบาย ซึ่งเป็นลำน้ำสายสำคัญที่ชุมชนใช้ทั้งอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้ง ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่ทางโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดขึ้น โดยทางกลุ่มเห็นว่าเวทีที่จัดสองครั้งที่ผ่านมาไม่มีความเป็นธรรม

สมัย คดเกี้ยว เผยว่า กระบวนการจัดทำอีไอเอ (EIA) ตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีความเป็นธรรม เพราะประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางส่วน ไม่ได้รับข้อมูลรอบด้านจึงทำให้พี่น้องส่วนมากที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร ที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการเกิดข้อวิตกกังวลหลายด้าน รวมถึงประเด็นปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ำจากลำน้ำเซบายซึ่งเป็นลำน้ำสายสำคัญที่คนในพื้นที่ ต่างใช้ในการดำรงชีวิตทั้งด้านอุปโภค บริโภค

สิริศักดิ์ สะดวก ผู้ประสานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน เผยว่า การพูดคุยกันวันนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงเรื่องกระบวนการจัดทำอีไอเอ(EIA)ดำเนินการจัดทำเฉพาะกลุ่ม  อีกทั้งควรจะสร้างกลไกในการจัดทำอีไอเอ(EIA)ใหม่ โดยให้นักวิชาการท้องถิ่น ชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบ เข้าไปร่วมในการกำหนดเนื้อหาการศึกษา ในสัดส่วนที่เท่าเทียมกันเเละเป็นธรรม

ทั้งนี้กลุ่มอนุรักษ์ลำเซบาย ต.เชียงเพ็ง จ.ยโสธร คือการรวมตัวของชาวบ้านที่คัดค้านการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยพื้นที่ตำบลเชียงเพ็งอยู่ในรัศมีของผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรม

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS