กงสุลจีนรวมเครือข่ายจีนในไทยตั้งมูลนิธิกองทุนส่งเสริมการศึกษาจีนเขตพื้นที่ภาคเหนือ

กงสุลจีนรวมเครือข่ายจีนในไทยตั้งมูลนิธิกองทุนส่งเสริมการศึกษาจีนเขตพื้นที่ภาคเหนือ

สถานกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ ผลักดันก่อตั้งมูลนิธิการกุศลกองทุนเพื่อการส่งเสริมการศึกษาจีนเขตพื้นที่ภาคเหนือของไทย เผยจีนมียุทธศาสตร์การพัฒนา 100 ปี ต้องถือการศึกษาเป็นที่ตั้ง ล่าสุดได้เงินบริจาคแล้วเกือบ 10 ล้าน

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2560 สถานกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับจีนในเขตพื้นที่ภาคเหนือและมีพิธีก่อตั้งมูลนิธิการกุศลกองทุนเพื่อการส่งเสริมการศึกษาจีนเขตพื้นที่ภาคเหนือขึ้นโดยมีผู้มาร่วมงานกว่า 100 คนจาก 12 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของไทยได้แก่ สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน กลุ่มโรงเรียนจีน ร่วมถึงตัวแทนสถาบันขงจื้อในประเทศไทย

กงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายเหริน ยี่เซิง กล่าวว่า จีนมียุทธศาสตร์การพัฒนา 100 ปี ต้องถือการศึกษาเป็นที่ตั้ง จากการได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยนั้น ทำให้การศึกษาภาษาจีนในเขตภาคเหนือก้าวหน้าไปได้ด้วยดีและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ โดยรัฐบาลจีนและสถานกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการศึกษาภาษาจีนในเขตพื้นที่ภาคเหนือของไทย โดยสนับสนุนเงินทุน อุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือภาษาจีน รวมถึงบุคลากรครูเป็นต้น

เพื่อให้การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดมาตราฐานและพัฒนาการศึกษาจีนให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ สร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มความโปร่งใสของงานการศึกษาภาษาจีนในเขตพื้นที่ทางภาคเหนือ สถานกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่จึงริเริ่มผลักดันการก่อตั้งมูลนิธิการกุศลกองทุนเพื่อการส่งเสริมการศึกษาจีนเขตพื้นที่ภาคเหนือขึ้น และได้รับการตอบรับอย่างดีในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ก่อตั้งคณะกรรมดำเนินการขึ้น จนขณะนี้กองทุนเพื่อการส่งเสริมการศึกษาจีนได้รับการบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้นเกือบ 10 ล้านบาทไทยจากวงการต่างๆ

ในงานวันนั้น นายเหริน ยี่เซิงก็ได้ประกาศก่อตั้งมูลนิธิการกุศลกองทุนเพื่อการส่งเสริมการศึกษาจีนเขตพื้นที่ภาคเหนือขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีนายบุญเรือง ฟูอนันต์ ประธานชมรมรวมใจชาวจีน ประจำภาคเหนือ เป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ นอกจากนี้สถานกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ยังได้บริจาคโต๊ะเก้าอี้สำหรับการเรียนและอุปกรณ์มูลค่ากว่า 7 ล้านบาทไทย และเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร้ 5 แสนบาท

ตัวแทนผู้นำชาวไทยเชื้อสายจีนของแต่ละจังหวัดได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาการศึกษาจีน โดยต่างเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการก่อตั้งกองทุนเพื่อการส่งเสริมการศึกษาจีนในเขตภาคเหนือนี้ และหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่ามูลนิธิจะสามารถผลักดันการศึกษาทางด้านภาษาจีนในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆ และได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางแก้ไข เช่นจะทำอย่างไรจึงจะสามารถเชื่อมมาตราฐานการสอนภาษาจีนของแต่ละโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบการสอบวัดระดับภาษาจีนหรือ HSK ของประเทศจีน

รวมถึงการทำหนังสือการเรียนการสอนภาษาจีนฉบับที่เหมาะสมกับผู้เรียนในพื้นที่ ผลักดันการเรียนการสอนในด้านภาษาจีน อังกฤษ ไทย สามภาษา ทำการอบรมพัฒนาทักษะแก่บุคลากรครูภาษาจีนในประเทศไทย รวบรวมทรัพยากรทางการศึกษาและเพิ่มความเชื่อมั่นในระบอบการเรียนการสอนภาษาจีนแก่สาธารณะต่อไปด้วย

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ