แอมเนสตี้ฯ เปิดตัวแคมเปญ “กล้า” ยุติการคุกคามนักปกป้องสิทธิฯ – ไทยเตรียมรวมตัว “ผู้กล้า” 23 พ.ค.นี้

แอมเนสตี้ฯ เปิดตัวแคมเปญ “กล้า” ยุติการคุกคามนักปกป้องสิทธิฯ – ไทยเตรียมรวมตัว “ผู้กล้า” 23 พ.ค.นี้

โครงการรณรงค์ใหม่แอมเนสตี้ฯ “กล้า” หรือ “BRAVE” เรียกร้องยุติการโจมตีต่อผู้กล้าหาญที่ยืนหยัดต่อสู้กับความอยุติธรรม พร้อมเผยแพร่รายงาน “การคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน-พื้นที่ภาคประชาสังคมที่ถูกบีบให้เล็กลง” ส่วนไทยเตรียมจัดกิจกรรมรวมตัว “ผู้กล้า” 23 พ.ค.นี้ ที่สวนลุมพินี


วันนี้ (16 พ.ค. 2560) แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดตัวการโครงการรณรงค์ใหม่ทั่วโลกที่มีชื่อว่า “กล้า” หรือ “BRAVE” เพื่อเรียกร้องให้ยุติการโจมตีอย่างต่อเนื่องต่อผู้กล้าหาญที่ยืนหยัดต่อสู้กับความอยุติธรรม พร้อมเผยแพร่รายงาน “การคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน-พื้นที่ภาคประชาสังคมที่ถูกบีบให้เล็กลง”

แอมเนสตี้ฯ เผยว่า ปัจจุบันแกนนำชุมชน นักกฎหมาย ผู้สื่อข่าว และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ทั่วโลกเผชิญกับการปราบปราม การคุกคาม และความรุนแรงในระดับที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แอมเนสตี้ฯ เรียกร้องให้รัฐต่าง ๆ ยอมรับการกระทำที่ชอบธรรมของคนที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและสิทธิอันเท่าเทียมของคนทุกคน และประกันเสรีภาพและความปลอดภัยของพวกเขา

ปัจจุบันกว่า 68 ประเทศทั่วโลก ที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกจับกุมหรือถูกควบคุมตัวโดยพลการ เพียงเพราะการทำงานตามหลักสันติวิธีของพวกเขา และมีมากกว่า 94 ประเทศทั่วโลกที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกคุกคามและโดนทำร้าย นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากร เป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ หรือแม้กระทั่งถูกกล่าวหาว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ต่อการพัฒนา หรือต่อคุณค่าดั้งเดิมของประเทศ

ในรายงานฉบับใหม่ที่ชื่อว่า “การคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน-พื้นที่ภาคประชาสังคมที่ถูกบีบให้เล็กลง” ซึ่งมีการเผยแพร่ในวันนี้ (16 พ.ค. 2560) พร้อมกับโครงการรณรงค์โครงการใหม่ของแอมเนสตี้ฯ เปิดเผยให้เห็นถึงภัยที่เกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยมีความพยายามพุ่งโจมตีพวกเขาถึงขั้นทำให้เสียชีวิตมากขึ้น

จากข้อมูลขององค์กรภาคประชาสังคมอย่าง Front Line Defenders ระบุว่าในปี 2559 มีผู้ถูกสังหาร 281 คนทั่วโลกจากการลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มียอด 156 คน

ปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่าแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมดำเนินโครงการรณรงค์ระดับโลกนี้เพื่อเรียกร้องให้มีการตระหนักถึงคุณค่าของการทำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและให้มีมาตรการปกป้องการทำงานของพวกเขาอย่างจริงจัง รวมถึงการคุ้มครองและเปิดพื้นที่ที่มีความปลอดภัยให้กับพวกเขา เพราะเหล่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนคือผู้กล้าที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของพวกเรา

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมแสดงความกังวลผ่านโครงการรณรงค์เพื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับสากล เพราะเราตระหนักถึงการที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกคุกคามหรือถูกละเมิดสิทธิ

“เราอยากเรียกร้องให้คนกล้าออกมาช่วยเหล่านักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพราะพวกเขาคือผู้กล้าที่จะปกป้องและยืนหยัดเพื่อสิทธิของผู้อื่น เหล่าผู้กล้าเหล่านั้นกำลังต้องการผู้กล้าอย่างคุณเพื่อสนับสนุนกันและกันในการที่จะช่วยกันสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับเราทุกคน” ปิยนุช กล่าว

ตามปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2541 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนคือบุคคลที่ปกป้องและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในระดับชุมชน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือ ระดับสากล ทั้งนี้โดยมิได้มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้ความเกลียดชัง การเลือกปฏิบัติหรือใช้ความรุนแรง

พวกเขาอาจเป็นใครก็ได้ในสังคมไม่ว่าจะเป็น ผู้สื่อข่าว ทนายความ อาจารย์ นักสหภาพแรงงาน คนที่เปิดโปงการกระทำผิด หรือแม้แต่ชาวนา ชาวไร่ โดยปฏิญญานี้เรียกร้องให้รัฐต่าง ๆ ยอมรับบทบาทและคุณูปการอันสำคัญของผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และกำหนดมาตรการที่จริงจังเพื่อคุ้มครองพวกเขา

สำหรับประเทศไทย องค์กร PROTECTION international (PI) เผยสถิติว่าในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกสังหารและสูญหายทั้งหมด 59 คน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกสังหารและบังคับให้สูญหายมากที่สุด ซึ่งในทางความคืบหน้าของคดีมีการสอบสวนและนำขึ้นสู่ชั้นศาลน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนคดีที่เกิดขึ้น

และหากมองย้อนหลังไป 35 ปี พบว่าประเทศไทยมีการบังคับสูญหาย 90 กรณี แต่ 81 กรณียังไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงทุกวันนี้

“ตั้งแต่เนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela) มาลาลา ยูซาฟไซ (Malala Yousafzai) เชลซี แมนนิง (Chelsea Manning) มาจนถึงทนายสมชาย นีละไพจิตร บิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ ลุงเด่น คำแหล้ประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยเรื่องราวของคนธรรมดาสามัญที่ปฏิเสธระบบที่เป็นอยู่ และลุกขึ้นต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง”

“หากปราศจากความกล้าหาญของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โลกของเราจะมีความเป็นธรรม ยุติธรรม และเท่าเทียมกันน้อยลง วันนี้จึงเป็นวันที่พวกเราเรียกร้องให้ทุกคน ไม่เฉพาะผู้นำโลก ต้องยืนหยัดเคียงข้างและคุ้มครองบุคคลผู้กล้าหาญเหล่านี้”

ในประเทศไทย จะมีกิจกรรมรวมตัว “ผู้กล้า” ในวันที่ 23 พ.ค. 2560 ณ บริเวณสวนลุมพินี กรุงเทพฯ เพราะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคือผู้กล้าที่ออกมายืนหยัดเพื่อสิทธิของพวกเรา ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องร่วมมือกัน มาช่วยกันสนับสนุนการทำงานที่กล้าหาญของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้พวกเขาได้รับการปกป้องคุ้มครอง ให้ได้ทำงานได้อย่างปลอดภัย

000

สถิติที่สำคัญเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในปี 2559

– อย่างน้อย 22 ประเทศ มีการสังหารบุคคลที่เรียกร้องสิทธิมนุษยชนอย่างสงบ

– ใน 63 ประเทศ มีการสร้างข่าวเท็จเพื่อทำให้ภาพพจน์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเสียหาย

– ใน 68 ประเทศ มีการจับกุมหรือควบคุมตัวนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพียงเพราะการทำงานอย่างสงบ

– ใน 94 ประเทศ มีการคุกคามหรือโจมตีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

เอกสารแนบ

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง