กลุ่มรักษ์เชียงของออกหนังสือค้านระเบิดแก่งน้ำโขง ถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิง

กลุ่มรักษ์เชียงของออกหนังสือค้านระเบิดแก่งน้ำโขง ถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิง

22 พฤษภาคม 2560 กลุ่มเครือข่ายธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา (กลุ่มรักษ์เชียงของ) ออกจดหมายส่งถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ของประเทศจีน เรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง ซึ่งตัวเเทนเครือข่าย ให้ข้อมูลว่าการออกจดหมายในวันนี้ทางกลุ่มจะส่ง ถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิง โดยผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ในเนื้อหาของจดหมาย เป็นการทำความเข้าใจถึงข้อกังวลที่เกิดขึ้นภายหลังการโครงการพัฒนาเเม่น้ำโขง หลายโครงการ โดยเฉพาะล่าสุดที่มีการเข้ามาสำรวจแม่น้ำโขงของบริษัท CCCC Second Habor Consultant จำกัด จากประเทศจีน ได้รับสัมปทานจากทางการจีนให้มีการสำรวจแม่น้ำโขงตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน ไปจนถึงแก่งผาได อำเภอเวียงแก่น ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร โดยดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา มีกำหนดระยะเวลา 55 วัน นั้นทำให้ กลุ่มรักษ์เชียงของ พร้อมด้วยเครือข่ายกลุ่มต่างๆออกมาคัดค้านอย่างเข้มข้น

0000

กลุ่มรักษ์เชียงของ
260 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

22 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ข้อกังวลเรื่องโครงการปรับปรุงร่องน้ำเพื่อการเดินเรือแม่น้ำโขง
เรียน ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง

แม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำที่เราใช้ร่วมกันโดยมีแหล่งกำเนิดจากแผ่นดินจีนไหลสู่ประเทศต่างๆลงไปถึงเวียดนาม มาตุธารสายนี้เป็นสายน้ำเดียวกันที่เราต่างใช้ร่วมกันแม้จะมีชื่อเรียกว่า “ล้านช้าง” แม่ของ แม่โขง หรือ กิ๋วลอง พวกเราประชาชนในทุกประเทศต่างก็ได้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงร่วมกันมาอย่างยาวนาน โดยไม่มีปัญหาความขัดแย้งใดๆ

แต่ระยะเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นจากมีเขื่อนแห่งแรกสร้างบนแม่น้ำโขงในมณฑลยูนนาน และเขื่อนอีกหลายแห่งก็ถูกก่อสร้างอย่างรวดเร็วจนบัดนี้มีเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงตอนบนแล้วถึง 7 เขื่อน สิ่งที่พวกเราที่อาศัยอยู่ท้ายน้ำเผชิญอยู่ก็คือความผันผวนของระดับน้ำแม่น้ำโขงซึ่งควรเป็นไปตามวัฏฤดูกาลแต่กลับถูกควบคุมด้วยเขื่อน ทำให้เกิดผลกระทบมากมายในประเทศท้ายน้ำ

ผมอยากเรียนให้ท่านทราบว่า พวกเราที่อยู่ริมแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาต่างๆได้พึ่งพาพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ในลุ่มน้ำทั้งการประมง ร่อนทอง เกษตรริมฝั่ง การคมนาคม วัฒนธรรมและประเพณีที่เชื่อมโยงแนบแน่นกับแม่น้ำสายนี้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆของระบบนิเวศและทรัพยากรแม่น้ำโขงย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเรา

ขณะนี้พวกเรามีความกังวลเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัทจีนได้ทำการสำรวจออกแบบโครงการเกาะแก่งแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการปรับปรุงร่องน้ำเพื่อการเดินเรือพาณิชย์แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ปี 2015 -2025 ซึ่งกำลังดำเนินการโดยคณะสำรวจจากจีน บริเวณพรมแดนประเทศไทย- ลาว

พวกเรามองว่าจะเป็นบ่อเกิดของปัญหาที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันยากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะข้อเท็จจริงแล้วการเชื่อมโยงเส้นทางเพื่อค้าขายระหว่างจีนและประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่สามารถทำได้หลายช่องทางโดยเฉพาะการขนส่งทางบก ทางรถไฟ และขนส่งทางน้ำโดยไม่ต้องปรับปรุงร่องน้ำ ระเบิดเกาะแก่ง ขุดลอกสันดอนทรายกลางแม่น้ำโขง แต่เพียงปรับขนาดของเรือบรรทุกให้สอดคล้องกับนิเวศภายภาพของแม่น้ำโขงเท่านั้น

สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือ เราอยากให้ท่านมองการอยู่ร่วมกันของพี่น้องในลุ่มน้ำโขงอย่างสันติ แม่น้ำโขงเป็นดังทรัพยากรล้ำค่าที่เราล้วนจำเป็นต้องดูแลรักษาใช้ร่วมกัน หากมุ่งทำลายแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าหรือระเบิดแม่น้ำเพื่อการเดินเรือ สุดท้ายก็คงไม่มีใครได้ประโยชน์ทั้งประชาชนในท้องถิ่นและคนจีน
เราเห็นว่า “การค้าขายต้องควบคู่ไปกับการรักษามิตรภาพและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์”

หวังว่าท่านจะเข้าใจ และมองไปข้างหน้าอย่างสันติร่วมกัน

ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มรักษ์เชียงของ

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง