ผลไกล่เกลี่ยคดีฟ้องชาวบ้านหมิ่นประมาทบริษัทเจ้าของโรงงานน้ำตาลฯกับกลุ่มรักษ์น้ำอูน ยังไม่มีข้อยุติ ศาลนัดพร้อม 6 ก.ค.60

ผลไกล่เกลี่ยคดีฟ้องชาวบ้านหมิ่นประมาทบริษัทเจ้าของโรงงานน้ำตาลฯกับกลุ่มรักษ์น้ำอูน ยังไม่มีข้อยุติ ศาลนัดพร้อม 6 ก.ค.60

ผลไกล่เกลี่ยคดีฟ้องชาวบ้านหมิ่นประมาทบริษัทเจ้าของโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สกลนคร ยังไม่มีข้อยุติ เบื้องต้นคู่ความฝ่ายโจทก์ไม่ติดใจเรื่องที่ฝ่ายจำเลยยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการต่างๆ  แต่ขอให้ฝ่ายจำเลยยอมรับรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ยื่นต่อนายก อบต.  ด้านจำเลยขอนำข้อเสนอดังกล่าวไปปรึกษาหารือกับจำเลยที่ไม่มาศาลในวันนี้ โดยศาลนัดพร้อมคู่ความในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.

ภาพ/ข่าว : กลุ่มรักษ์น้ำอูน

วันนี้ (1 มิถุนายน 2560) ทนายความและผู้รับมอบอำนาจบริษัทเจ้าของโรงงานน้ำตาล และโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จ.สกลนคร  บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด โจทก์ นางสาวเดือนเพ็ญ สุดไชยากับพวกรวม 20 คน และทนายจำเลย ได้เดินทางไปที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดสกลนคร เพื่อไกล่เกลี่ยกรณีคัดแย้งหลังบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสารต่อสมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูน  ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 20 ราย กรณีลงชื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อขอให้ระงับการดำเนินการบุกเบิกพื้นที่และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการโรงงานน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทางสาธารณะและลำรางสาธารณะและยื่นหนังสือฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เพื่อคัดค้านโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้หลังศาลนัดไต่สวนครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาและ ทนายความฝ่ายโจทก์แถลงว่าโจทก์ยังไม่ได้พูดคุยกับกลุ่มชาวบ้าน และจำเลยทั้ง 20 คนเกี่ยวกับข้อร้องเรียนคัดค้านการตั้งโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทของโจทก์ จึงขอเลื่อนการไต่สวนคดีไปเพื่อไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวกับกลุ่มชาวบ้านก่อนโดยได้นัดไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดสกลนครในวันนี้

โดยผลของการไกล่เกลี่ยวันนี้ คู่ความฝ่ายโจทก์ไม่ติดใจเรื่องที่ฝ่ายจำเลยยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการต่างๆ แต่ขอให้ฝ่ายจำเลยยอมรับรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน และขอให้ถอนเรื่องการคัดค้านผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวหากฝ่ายจำเลยตกลง โจทก์จะยื่นถอนฟ้องคดี ทั้งนี้ ฝ่ายจำเลยที่มาศาลขอนำข้อเสนอดังกล่าวไปปรึกษาหารือกับจำเลยที่ไม่มาศาลในวันนี้  และคู่ความขอเลื่อนคดีไปในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องคือวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS