จับตา “ทุ่งคาฮาเบอร์” ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว

จับตา “ทุ่งคาฮาเบอร์” ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ “ทุ่งคาฮาเบอร์” ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว เนื่องจากสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ และได้ดำเนินการวางทรัพย์ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการครบถ้วนทุกกลุ่มเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งสามารถออกจากแผนฟื้นฟูได้ภายเวลา 1 ปี เร็วกว่าแผนที่วางไว้ 5 ปี พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่อง ทั้งยังมีข่าวดีที่ปีนี้จะเป็นปีที่ครบ 111 ปี การดำเนินงานของบริษัทฯ

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทุ่งคาฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ บริษัท ทุ่งคาฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากศาลเห็นว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการครบถว้นตามผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น การปรับปรุงคณะกรรมการ แผนงานขององค์กร การเพิ่มทุน และได้ดำเนินการวางทรัพย์ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการครบถ้วนทุกกลุ่มเป็นที่เรียบร้อย ทำให้บริษัทฯ มีฐานะกิจการที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถออกจากแผนฟื้นฟูได้ภายเวลา 1 ปี เร็วกว่าแผนที่วางไว้ 5 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการด้วยความสมัครใจ โดยการยื่นคำร้องเพื่อขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อวันที่ี 24 ตุลาคม 2556 และในเดือนพฤศจิกายน 2556 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ตามคำร้องของบริษัทฯ โดยศาลล้มละลายกลางได้ตั้งบริษัทเป็นผู้ทำแผน ซึ่งต่อมาในวันที่ 18 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ระดมทุนสำเร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการโดยเปลี่ยนแปลงจากทุนเดิม 756,939,463 บาท เป็น 20,402,222,606 บาท และบริษัทฯ ได้ดำเนินการวางทรัพย์ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการครบถ้วนทุกกลุ่มเป็นที่เรียบร้อย คิดเป็นเงินจำนวน 529,784,548.64 บาท ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ดังนั้น ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำร้องขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

“นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก ที่บริษัทฯ สามารถชำระหนี้ และอออกจากแผนฟื้นฟูได้ภายในเวลา 1 ปี ซึ่งเร็วกว่าแผนถึง 4 ปี ซึ่งจากแผนเดิมจะชำระหนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 และออกจากแผนได้ปี 2563” นายวิจิตร กล่าว

นายวิจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 นี้ ถือเป็นปีที่ดีมาก เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่มาเป็นเวลากว่า 111 ปี โดยเริ่มต้นจากการทำเหมืองแร่ดีบุกในพื้นที่อ่าวภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2449 โดยเริ่มต้นจากการทำเหมืองแร่ดีบุกในพื้นที่อ่าวภูเก็ต โดยกัปตัน เอ็ดเวิร์ด ที ไมล์ส ชาวออสเตรเลีย ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งได้เริ่มมีแนวคิดจากการสังเกตเห็นวิธีการทำเหมืองแร่ของชาวจีนที่ภูเก็ตในปี 2448 จึงได้พัฒนาเครื่องมือและลงทุนในการทำธุรกิจนี้

“หลังจากนี้ไป บริษัทฯ จะมุ่งมั่นสร้างการเติบโตขององค์กรให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยการทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและควบคู่ไปกับการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” นายวิจิตร กล่าวในที่สุด

 ABOUT THE AUTHOR