ประชาชนร้อง หวั่นทางหลวงทำ ‘ลำห้วยต้นน้ำแม่ข่า’ กลายเป็นท่อฝังดิน

ประชาชนร้อง หวั่นทางหลวงทำ ‘ลำห้วยต้นน้ำแม่ข่า’ กลายเป็นท่อฝังดิน

ประชาชนร้อง หวั่นทางหลวงทำลำห้วยต้นน้ำแม่ข่ากลายเป็นท่อฝังดิน ระบุน้ำจะยิ่งท่วมหนัก กลายเป็นท่อระบายน้ำเสียลงแม่ข่า

ลำห้วยต้นน้ำแม่ข่าช่วงสี่แยกข่วงสิงห์ ถึงสี่แยกรินคำ : ขอบคุณภาพจาก Wasan Jompakdee

27 มิ.ย.60 เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันสำรวจลำน้ำที่เกิดจากห้วยช่างเคี่ยนกับห้วยแก้วบรรจบกันแล้วไหลลงคลองแม่ข่า   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแม่ข่าบริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ที่กำลังถูกปรับเป็นท่อคอนกรีตฝังไว้ใต้ดิน ตามแผนการพัฒนาขยายถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ฯ ช่วงสี่แยกข่วงสิงห์ ถึงสี่แยกรินคำ

 รศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่น้ำปิงและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ชาวเชียงใหม่มีข้อกังวลต่อการปรับลำน้ำแห่งนี้ไปเป็นท่อคอนกรีตใต้ถนนจะกลายเป็นสาเหตุของน้ำท่วมเพราะร่องระบายน้ำเดิมที่เคยกว้างใหญ่ เป็นร่องน้ำเปิด จะถูกทำให้แคบลง อีกทั้งยังจะกลายเป็นท่อระบายน้ำเสียขนาดใหญ่ที่จะปล่อยลงสู่ลำน้ำแม่ข่า ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีความพยายามของทุกภาคส่วนในการฟื้นฟู แก้ปัญหาคลองแม่ข่ามาอย่างยาวนาน

ท่อที่จะถูกนำมาแทนที่ลำห้วย : ขอบคุณภาพจาก Wasan Jompakdee

 

ลำน้ำนี้ยังเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่เพราะเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแม่ข่าอันเป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่ โดยลำน้ำสายนี้เกิดจากลำน้ำห้วยแก้ว และลำน้ำห้วยช่างเคี่ยนซึ่งไหลลงมาจากดอยสุเทพ มาบรรจบกันบริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ไหลเลาะถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตั้งแต่แยกรินคำไปจนถึงทางลอดข่วงสิงห์ เป็นระยะทางประมาณ 1.6 กม. และไหลไปสู่น้ำแม่ข่าบริเวณสะพานแม่ข่าข้างโรงพยาบาลลานนา มีขนาดลำน้ำใหญ่ กว้างประมาณ 5-6 เมตร

ขณะนี้ชาวเชียงใหม่หลายภาคส่วนกำลังขอให้ทางแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ลำน้ำสายนี้ไว้เพื่อเป็น ‘มรดก’ ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ แทนการจะฝังไว้ในท่อ เพื่อถมเป็นถนนที่กำลังก่อสร้างอยู่ ณ ขณะนี้ และมีข้อเสนอว่าลำน้ำนี้ยังคงมีสวยงาม เป็นธรรมชาติ สามารถปรับแต่งภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พืชน้ำชนิดต่างๆ ให้เกิดความสวยงามได้ เป็นลำน้ำสายเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สายสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่ หากมีการพัฒนาอย่างเหมาะสมก็จะสามารถกลายเป็นจุดดึงดูกนักท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมีการเสนอความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียถึงแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ที่ปีมีเป้าหมายให้กลายเป็นเมืองมรดกโลก หนึ่งในนั้นคือ อ.อดุลย์ เหรัญญะ สถาปนิกผู้สรรค์สร้างเพื่อแผ่นดินล้านนา ได้เสนอความเป็นไปได้แนวทางการปรับภูมิทัศน์เป็นลำน้ำแบบเปิด ปลูกต้นไม้ให้คงความสวยงาม

 

แนวทางการพัฒนาลำน้ำของ อ.อดุลย์ เหรัญญะ สถาปนิกผู้สรรค์สร้างเพื่อแผ่นดินล้านนา : ขอบคุณภาพ Pharadon Phonamnuai
2.แนวทางการพัฒนาลำน้ำของ อ.อดุลย์ เหรัญญะ สถาปนิกผู้สรรค์สร้างเพื่อแผ่นดินล้านนา : ขอบคุณภาพ Pharadon Phonamnuai

 ด้านอ.เกรียงศักดิ์ ทองเดช คณะสถาปัตยกรรมม.แม่โจ้ มีความคิดเห็นว่า ควรปรับเป็นคลองยาวตลอดเเเนว เพิ่มทางเท้า เเละทางจักรยาน

แนวทางการพัฒนาลำน้ำของ อ.เกรียงศักดิ์ ทองเดช : ขอบคุณภาพ https://www.facebook.com/mr.kreangsakt?fref=ufi&pnref=story

ในขณะที่นายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานมูลนิธิสืบสานล้านนา มีความคิดเห็นว่าหากลำน้ำนี้จะอยู่ใต้ถนน ก็จะมีการตัดต้นไม้ ลดพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มช่องทางจราจรให้รถยนต์ขับสะดวก รถก็จะทะลักเข้ามามากขึ้น จะทำให้การจราจรติดขัดมากว่าเดิม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่เน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง เพิ่มทางคนเดิน สร้างทางจักรยาน เน้นดูแลเมืองเชียงใหม่ที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ ควรหยุดการก่อสร้างก่อน และคุยกันให้รอบคอบก่อนจะดำเนินการ

สำหรับโครงการขยายถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ฯ ช่วงแยกข่วงสิงห์ ถึงแยกรินคำ  อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2   ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับพื้นผิวถนน ฝังท่อระบายน้ำและตัดถนนทับบนท่อข้างใต้ เพื่อจะได้เลนถนนเพิ่มอีกฝั่งละ 2 เลน รวมเป็น 8 เลนโดยปัจจุบันนั้นมี 4 เลน คือ ฝั่งละ 2 เลนพร้อมไหล่ทาง

โดยลำน้ำที่ประชาชนตั้งข้อห่วงใย นั้นอยู่บริเวณแยกข่วงสิงห์ถึงแยกรินคำ อีกทั้งยังมีความกังวลการขยายถนนเส้นเดียวกันนี้ จัดดำเนินการอย่างไรกับการบริเวณที่มีเจดีย์เก่าตรงแยกเจ็ดยอดด้วยเช่นกัน

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือขายพลเมืองภาคเหนือ